You are currently viewing Predstavitev študijskih programov FUDŠ na sejmu Gimnazije Nova Gorica

Predstavitev študijskih programov FUDŠ na sejmu Gimnazije Nova Gorica

  • Post category:Obvestila

V preteklem tednu, četrtek 24. 11. 2022 smo bili prisotni na sejmu Gimnazije Nova Gorica. Dogodek je prvenstveno namenjen vsem oddelkom četrtega letnika novogoriške Gimnazije. Dijakom je tako omogočeno, da se lahko že pred samimi informativnimi dnevi seznanijo s potrebnimi informacijami izbranih študijskih programov. V središču sejma so bili seveda študijski programi prve stopnje. Predstavniki fakultet, samostojnih visokošolskih zavodov in višjih šol smo se na dogodku zbrali v velikem številu. Dijaki lahko svoj dodiplomski študij izbirajo v večih slovenskih mestih, bodisi v Ljubljani, Mariboru, Kopru in Novi Gorici.

Poleg stojnice na samem sejmu gimnazije, so v učilnicah vzporedno potekala tudi različna predavanja in delavnice, kjer smo lahko predstavniki izobraževalnih institucij podrobneje predstavili svoje delovanje. Vprašanja interesentov, so se v večini dotikala zaposlitvenih možnosti po zaključku študija. Zanimanje je bilo tudi za nadaljevanje študija na drugi stopnji ter študijskih izmenjav v tujini preko programov Eramus+ in Cmepius. Na delavnici smo izpostavili tudi odlično delovanje znanstveno-raziskovalne dejavnosti, s katero se dvigamo visoko, tako na nacionalni kot tudi internacionalni ravni.

Sejma sta se iz Fakultete za uporabne družbene študije udeležili Vodja Kariernega centra Andreja Slejko Rojc in strokovna sodelavka za odnose z javnostjo Andreja Rijavec. Na sami stojnici smo dijakom izpostavili glavne prednosti in odlike fakultete, to je študij v domačem okolju in možnost hibridne oblike študija s paketom Study+. Ponujamo različne študijske programe na smereh menedžmenta, medijev in komuniciranja ter psihosocialne pomoči in svetovanja. Študij se smiselno nadaljuje tudi na magistrski in doktorski ravni.

Aktivno delo Kariernega centra FUDŠ, ki skrbi za celostno obravnavo študenta med študijem in po njem

Karierni center FUDŠ vodi Andreja Slejko Rojc, ki študentom in diplomantom nudi celostno podporo na njihovi študentski in karierni poti ter vseživljenjskem učenju. Primarna naloga in strateška usmeritev dela kariernega centra na fakulteti je dvigniti delež študentov z delovnimi izkušnjami. Kot smo poročali v samoevalvacijskem poročilu za leto 2021 nam podatki o zaposljivosti kažejo na relativno fleksibilnost diplomantov na vseh študijskih programih v smislu zelo raznolikih zaposlitev, ki jih v praksi imajo. Zaposlitev po dokončanem študiju tako dosega kar 80% naših diplomantov.

Poleg velja omeniti še skrb za dvih aktivnosti študentov pri dodatnem izobraževanju, spodbujanja poslovnih priložnosti izven ustanov javnega sektorja ter povezovanja študentov s sektorji podjetništva, gospodarstva in nevladnih organizacij.

Ali ste vedeli da fakulteta ponuja tudi možnost individualnih posvetov glede študija?

Karierni center skrbi tudi za individualno obravnavanje študentov, ki so v dilemi glede izbora primernega študija. Na individualni posvet se lahko interesenti za študij prijavite preko spletnega obrazca na tej povezavi. POMEMBNO; prijave sprejemamo vsaj 2 delovna dneva pred želenim terminom.  Po oddaji obrazca vas bomo kontaktirali za uskladitev termina, ter vam v primeru, da vam bolj ustreza izvedba na daljavo, poslali povezavo za srečanje.