You are currently viewing Mihael Leban prejel prvo nagrado za magistrsko delo na natečaju Varuha človekovih pravic Republike Slovenije

Mihael Leban prejel prvo nagrado za magistrsko delo na natečaju Varuha človekovih pravic Republike Slovenije

Diplomant Fakultete za uporabne družbene študije Mihael Leban, je pod mentorstvom dr. Petre Kleindienst z magistrskim delom »Človekovo dostojanstvo in skrbništvo za odrasle osebe z demenco«, prejel prvo nagrado na javnem natečaju za diplomska, magistrska in doktorska dela s področja človekovih pravic, ki ga je letos prvič objavil Varuh človekovih pravic Republike Slovenije. To je zgodba uspešnih diplomantov FUDŠ.

Prvo mesto za magistrsko delo diplomanta FUDŠ

Varuh človekovih pravic Republike Slovenije Peter Svetina je 29. 12. 2021 objavil javni natečaj s področja človekovih pravic, s katerim je želel spodbuditi posameznike k raziskovanju dejavnosti na področju človekovih pravic. Prav področje človekovih pravic kot tudi demence sta predmet študijskih obveznosti na Fakulteti za uporabne družbene študije. Naši študentje se znotraj magistrskega programa Medkulturni menedžment lahko tekom študija posvetijo bližnjim tematikam iz želenega področja zanimanja. S takšnim načinom dela, podporo, znanjem in izkušnjami zaposlenih akademskih kolegov,  lahko aktivno razvijajo in nadgradijo svoja znanja. 

Mentorica doc. dr. Petra Kleindienst, tudi prodekanija za Študijske in študentske zadeve FUDŠ, je svoje mentorstvo pri delu opravila z odliko, saj je magistrski medkulturni študijski program povezala s področjem socialnih problemov in tako zastavila nove vidike raziskovalne tematike. Prav ta nagrada pa je dokaz, da se vestno delo študentov tekom študija lahko dobro in visoko obrestuje.

Z odličnim delom Kariernega centra FUDŠ, ki vestno bdi nad študenti med študijem in tudi po njem, je uspešna prijava na natečaj obrodila najvišje odlikovanje razpisanega natečaja. Ponosni in veseli smo, da se naši študentje med študijem zanimajo za aktualne tematike tako slovenske kot tudi tuje problematike in s tem prispevajo nove vidike in spoznanja na izbranih področjih. Fakulteta aktivno poziva in vključuje študente vseh stopenj na različne dejavnost, ki jih tekom celotnega leta izvajajo v sklopu študijskih in obštudijskih dejavnosti.

Mihaelu Lebanu in mentorici magistrskega dela dr. Petri Kleindienst izrekamo iskrene čestitke ob prejemu prvega mesta na natečaju za Varuha človekovih pravic Republike Slovenije.

Več o podelitvi nagrad si lahko preberete na povezavi.