You are currently viewing Delavnica – Volilna pismenost za enakost spolov

Delavnica – Volilna pismenost za enakost spolov

VABILO NA DELAVNICO z naslovom Volilna pismenost za enakost spolov.

Volilna udeležba mladih v Sloveniji  je še vedno zelo nizka. Politika je na slabem glasu, volilna pismenost je slaba, še zlasti mladi ljudje ne poznajo dejstev o tem, kakšne so posebne ovire, s katerimi se v politiki srečujejo mladi in ženske, in kako te ovire preseči.

S tem namenom Ženski lobi Slovenije (ŽLS), ob finančni podpori ameriškega veleposlaništva v Sloveniji,  izvaja projekt z naslovom »Volilna pismenost za enakost spolov«. Gre za pilotni projekt, ki bo v zadnji četrtini leta 2022 vključil mlade v petih slovenskih mestih, vključno z Novo Gorico. V okviru projekta bodo izvedene delavnice z različnimi tematikami na temo volilne pismenosti, v samo izvedbo pa bodo vključene tudi  ugledne slovenske strokovnjakinje in strokovnjaki ter vidne nosilke in nosilci izvoljenih funkcij na ravni države in občin.

V Novi Gorici bo 9. novembra ob 17.00, v sodelovanju s Fakulteto za uporabne družbene študije v Novi Gorici (FUDŠ), organizirana delavnica na temo lokalne samouprave. Cilj delavnice je seznaniti udeležene z evropskim konceptom lokalne samouprave, opisati naloge občin, vloge župana, občinskega sveta in občinske uprave ter njihove interakcije, pojasniti različne volilne sisteme za lokalne volitve in škodljive posledice drobljenja občin na več volilnih okrajev za marginalizirane skupine.

Na dogodku bodo sodelovale tudi dr. Simona Kukovič, strokovnjakinja za področje lokalne samouprave in profesorica na FUDŠ ter Iva Devetak, predsednica Medobčinskega društva prijateljev mladine za Goriško. Dogodek bo moderirala Liana Kalčina, ŽLS.

Delavnica bo potekala v prostorih Fakultete za uporabne družbene študije v Novi Gorici (FUDŠ), Gregorčičeva 19, 5000 Nova Gorica.

Prosimo, da se na delavnico prijavite do najkasneje 8. novembra 2022 na povezavi ter označite ali se boste delavnice udeležili v živo ali preko Zoom povezave.