You are currently viewing FUDŠ zaposluje

FUDŠ zaposluje

RAZPIS ZA PROSTO DELOVNO MESTO VISOKOŠOLSKI SODELAVEC V NAZIVU ASISTENT – M/Ž na področju komunikologije, novinarstva ali medijskih študij

Delodajalec: FAKULTETA ZA UPORABNE DRUŽBENE ŠTUDIJE V NOVI GORICI
GREGORČIČEVA ULICA 19
5000 NOVA GORICA
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela:
VISOKOŠOLSKI SODELAVEC V NAZIVU ASISTENT – M/Ž na področju komunikologije, novinarstva ali medijskih študij

Rok za prijavo kandidatov: 11. 11. 2022

Opis nalog in odgovornosti:

 • vodenje teoretskih, praktičnih in drugih oblik vaj oz. usposabljanja študentov pri predmetu;
 • sodelovanje z visokošolskim učiteljem pri pripravi preizkusov znanja študentov in pri drugih pedagoških aktivnosti;
 • sodelovanje pri znanstveno – raziskovalnem delu;
 • nadzor nad delovnimi pripravami ter potrebnimi sredstvi za izvedbo pedagoškega procesa in raziskovalnega dela;
 • sodelovanje pri ostalih aktivnostih, vezanih na pedagoško  in znanstveno raziskovalno delo na področju stroke;
 • opravljanje drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta.

Trajanje zaposlitve:

 • določen čas 1 leto za pripravo in izvedbo dela, ki je projektno organizirano (z možnostjo podaljšanja v primeru doseganja ustreznih rezultatov)
 • začetek dela: predvidoma 1.12.2022

Vrsta zaposlitve:  

polni delovni čas (40 ur na teden)
neenakomerna razporeditev delovnega časa

Kraj opravljanja dela:

dislocirana enota v Ljubljani, Leskoškova 9 e ali sedež fakultete v Novi Gorici, Gregorčičeva ulica 19
možnost opravljanja dela od doma

Pogoji za zasedbo delovnega mesta:

 • izobrazba 2. bolonjske stopnje (ali prejšnja univerzitetna)
 • kandidat mora izpolnjevati pogoje za izvolitev v naziv asistenta in sicer po merilih FUDŠ oziroma že ima veljavno izvolitev v ta naziv, ki jo je pridobil po enakih ali strožjih merilih od meril FUDŠ. Merila za izvolitev v nazive visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev in visokošolskih sodelavcev so dostopna na povezavi.
 • zahtevano znanje jezikov: angleški jezik (razumevanje – zelo dobro, govorjenje – zelo dobro, pisanje – zelo dobro) slovenski jezik (razumevanje – tekoče, govorjenje – tekoče, pisanje – tekoče),
 • zahtevana rač. znanja: urejevalniki besedil – osnovno, delo s preglednicami – osnovno

Druga ZAŽELENA znanja oz. kompetence:

 • znanja s področja družboslovne metodologije,
 • izkazana sposobnost in pripravljenost za znanstveno-raziskovalno delo,
 • izkazane sposobnosti za timsko delo in pripadnost.

Rok za prijavo kandidatov: 11. november 2022

Način prijave kandidatov:       

Kandidati naj izpolnijo pisno vlogo, ki je dostopna na spletni strani FUDŠ na tej povezavi

Vloga mora obvezno vsebovati:

 • življenjepis v obliki Europass
 • izpolnjen kadrovski vprašalnik na povezavi.

Dokazila o izobrazbi kandidat dostavi na vpogled naknadno.

Delodajalec bo obravnaval samo popolne vloge.

Uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.

Kontaktna oseba delodajalca:  
Klara Remec, 05 333 00 90, klara.remec@fuds.si

Datum objave:  19. 10. 2022