You are currently viewing FUDŠ zaposluje

FUDŠ zaposluje

RAZPIS ZA PROSTO DELOVNO MESTO POSLOVNI SEKRETAR – M/Ž na lokaciji Ljubljana, Leskoškova 9e

Delodajalec: FAKULTETA ZA UPORABNE DRUŽBENE ŠTUDIJE V NOVI GORICI
GREGORČIČEVA ULICA 19
5000 NOVA GORICA
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela:
POSLOVNI SEKRETAR – M/Ž, na lokaciji Ljubljana, Leskoškova 9e

Rok za prijavo kandidatov: 1. 11. 2022

Opis nalog in odgovornosti:

 • prevzem in odprema pošte ter vodenje evidence prejete in oddane pošte;
 • nabava pisarniškega in drugega materiala;
 • skrb za vodenje evidence o oddanih povpraševanjih, prejetih ponudbah in oddanih naročilih za blago, storitve in gradnje;
 • sodelovanje pri postopku oddaje javnih naročil;
 • vodenje raznih evidenc in priprava enostavnejših analiz, informacij, poročil in drugih gradiv za potrebe poslovnih procesov dekanata fakultete;
 • sodelovanje pri postopku dajanja prostorov fakultete v najem;
 • skrb za urejenost predavalnic na lokaciji Ljubljana in pripravo tehnične opreme za izvajanje pedagoškega procesa, priprava zoom povezav za predavanja in vaje in objava posnetkov;
 • priprava razporeda pedagoških aktivnosti za lokacijo Ljubljana in Nova Gorica in  vsakodnevna priprava sporeda na LCD zaslonih na obeh lokacijah;
 • sodelovanje z Moodle skrbnikom pri odgovarjanju na e-pošto in objavah dokumentov v Moodlu;
 • organiziranje in izvajanje podpornih administrativnih, tehničnih, organizacijskih in drugih strokovnih del, vezanih na lokacijo Ljubljana za potrebe poslovnih procesov dekanata fakultete;
 • sprejemanje poslovnih partnerjev in skrb za organizacijo cateringa na dogodkih fakultete na lokaciji Ljubljana;
 • pomoč pri organizaciji dogodkov fakultete, ki so vezani na lokacijo Ljubljana;
 • druge naloge, ki vsebinsko sodijo v širše področje delovnega mesta po nalogu nadrejenega.

Trajanje zaposlitve:

 • določen čas 7 mesecev zaradi začasno povečanega obsega dela (z možnostjo nadaljnje zaposlitve)
 • začetek dela: predvidoma 14. november 2022

Vrsta zaposlitve:  

polni delovni čas (40 ur na teden),
urnik: od ponedeljka do petka 7 urni delavnik od 13.30 do 20.30 in sobota od 8.30 do 13.30.

Kraj opravljanja dela:

Poslovna stavba Antaro, Leskoškova 9 e, Ljubljana

Pogoji za zasedbo delovnega mesta:

 • srednješolska izobrazba
 • delovne izkušnje: vsaj 3 leta na podobnih delovnih mestih
 • angleški jezik:  razumevanje-dobro, govorjenje-dobro, pisanje-dobro
 • slovenski jezik: razumevanje-dobro, govorjenje-dobro, pisanje-dobro
 • zahtevana rač. znanja: dobro poznavanje operacijskega sistema Windows (zaželen tudi MacOS) ter Microsoft Office okolja
 • sposobnosti in veščine: računalniška pismenost in sposobnost hitrega učenja novih aplikacij, dobra pisna in govorna komunikacija, organizacijske sposobnosti, osnovne tehnične veščine (npr. poznavanje strojne računalniške opreme, ravnanje z izvijačem in podobnimi orodnji, skrbnost pri urejanju prostora), zanesljivost, prilagodljivost, samoiniciativnost, samostojnost.

Prednosti:

 • poznavanje Google Workspace okolja (bivši G-Suite) Google Docs, Google Forms, poznavanje programa Zoom
 • pogovorno (osnovno) znanje hrvaškega jezika oziroma drugega balkanskega jezika.

Rok za prijavo kandidatov: 11 november 2022

Način prijave kandidatov:       

Kandidati naj izpolnijo pisno vlogo, ki je dostopna na spletni strani FUDŠ na tej povezavi

Vloga mora obvezno vsebovati:

 • življenjepis v obliki Europass
 • izpolnjen kadrovski vprašalnik na povezavi.

Dokazila o izobrazbi kandidat dostavi na vpogled naknadno.

Delodajalec bo obravnaval samo popolne vloge.

Uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.

Kontaktna oseba delodajalca:  
Klara Remec, 05 333 00 90, klara.remec@fuds.si

Datum objave:  19. 10. 2022