You are currently viewing Vabilo na MELIA Observatory delavnici

Vabilo na MELIA Observatory delavnici

Vabimo vas na pilotno izobraževanje v okviru projekta Media Literacy for Active Citizenship and Sustainable Democracy (MELIA Observatory), ki bo potekala v mesecu oktobru 2022. Gre za projekt, ki poteka v okviru Transnacionalnega program Podonavje. Namenjen je vzpostavitvi observatorija medijske pismenosti v Podonavju, ki bo temeljil na vključevanju vseh relevantnih deležnikov.

Projektni konzorcij sestavlja triindvajset partnerjev (šestnajst projektnih in sedem pridruženih) iz petanjskih držav. Observatorij bo služil kot mehanizem za krepitev državljanskih kompetenc ljudi, kar bo prispevalo k razvoju demokracije v regiji. V okviru projekta bomo
pripravili instrumente za analizo medijskih vsebin, učna orodja in politična priporočila za nadgradnjo medijske pismenosti v povezavi z drugimi državljanskimi veščinami.

Pilotno izobraževanje o namenjeno testiranju učnih orodij, ki so bila razvita v okviru projekta. S tem bomo preverili njihovo uporabnost, pa tudi možnosti za izboljšanje. Izobraževanja se lahko udeležijo vsi, predvsem tisti, ki delajo z mladimi v okviru formalnih in neformalnih
oblik izobraževanja.

Potekalo bo v dveh terminih v OKTOBRU 2022 in sicer

  • Delavnica 5. oktobra 2022, ob 9:30 ter druga, nadaljevalna,
  • Delavnica 28. oktobra 2022, ob 9:30

Srečanji bosta potekali v ljubljanskih prostorih FUDŠ – Fakultete za uporabne družbene študije, Leskoškova, 1000 Ljubljana ter hkrati tudi preko ZOOM naslova, ki bo prijavljenim sporočen naknadno. Posamično druženje predvidoma ne bi smelo trajati dlje od
tri do štiri ure.

Vljudno prosimo, da svojo prijavo pošljete do 28. septembra 2022 na naslov melia@fuds.si. Hvala lepa za vaše sodelovanje pri zviševanju medijske pismenosti!

MELIA ekipa
P.s. Več o samem projektu lahko izveste na spletni strani projekta https://www.interreg-danube.eu/approved-projects/melia-observatory, kjer se – poleg ostalih informacij – nahaja tudi veliko multimedijskih gradiv na temo, ki jo obdeluje projekt MELIA Observatory, v več evropskih jezikih (vključno s slovenskim), prostih za prenos in uporabo.