You are currently viewing Zgodbe uspešnih diplomantov IX

Zgodbe uspešnih diplomantov IX

Deveta edicija Zgodbe uspešnih diplomantov je dobila tudi prvi video zapis. Ko se z uspešnim diplomantom oz. diplomantko po nekaj letih ponovno zazreš iz oči v oči, in vidiš, da se ob pripovedovanju spominov in pridobljenih izkušenj iz fakultete, še vedno iskrijo oči, nam daje to vedeti, da počnemo nekaj dobrega. V mesecu juliju tekočega leta se nam je na povabilo k intervjuju pridružila Edina Kovač Cvetko. Edina je magistrica študijskega programa Medkulturni menedžment, mati dveh otrok ter zaposlena na področju socialnega varstva.

»Menim, da so zadovoljni študentje in kvaliteten kader, za fakulteto najboljša reklama.«

Edina Koveč Cvetko

1. Želeli bi spoznati Edino Kovač Cvetko. Kaj nam lahko poveste o sebi? 

Fotografija: Andreja Rijavec, strokovna sodelavka za odnose z javnostjo, FUDŠ

Moje ime je Edina Kovač Cvetko, stara sem 43 let, poročena, mama dveh hčerk, starih 19 in 21 let ter zaposlena na področju socialnega varstva. Sem komunikativna oseba in rada delam z ljudmi še posebej z ranljivimi skupinami. Menim, da sem dober organizator, moja vrlina pa je tudi ta, da znam povezovati posameznike za dosego višjih ciljev in boljših rezultatov.

2. Zakaj ste se med vsemi fakultetami odločili vpisati ravno na Fakulteto za uporabne družbene študije? Kaj je najbolj vplivalo na vašo končno odločitev o vpisu na našo fakulteto? 

Za vpis na Fakulteto za uporabne družbene študije sem se odločila zaradi bližine doma, na mojo odločitev pa je vplivalo tudi to, da je študij brezplačen in poteka popoldne, tako da sem lažje uskladila službene obveznosti. Na mojo končno odločitev pa je poleg naštetega, vplivala tudi želja po višji stopnji izobrazbe. Za FUDŠ sem izvedela na službenem sestanku na Mestni občini Nova Gorica. Po sestanku je imela predstavnica FUDŠ-ja predstavitev študijskih programov, kjer nam je natančno predstavila potek šolanja ter možnosti zaposlitve po zaključku študija. Dogovorili sva se za individualen razgovor, kar je botrovalo k vpisu na fakulteto.

3. Kateri študijski program ste obiskovali? Kako bi ga na kratko opisali? 

Obiskovala sem magistrski študijski program Medkulturni menedžment. Študij mi je bil zanimiv, ker se v večini povezuje s prakso in realnim stanjem na terenu. Pridobila sem dodatna teoretična znanja in izpopolnila svoje raziskovalne veščine, še posebej blizu mi je kvalitativni način raziskovanja. Študij mi je dopolnil splošno razgledanost, zmožnost analize, samozavedanje lastnih stališč, predpostavk, pristranskosti, prednosti in pomanjkljivosti. Poudarek študija je na sposobnosti uporabe znanja v praksi, naučiti se konstruktivno reševati probleme na temelju profesionalnega znanja in veščin ter spodbuja h kritičnemu in kreativnemu mišljenju.

4. Ste bili s študijem zadovoljni? 

Osebno sem bila s študijem zelo zadovoljna, predvsem s tem, da sem lahko področje, kjer delam (socialno varstvo), vključevala v sam študij. Med študijem sem izbirala teme seminarskih nalog s svojega strokovnega področja. Tudi magistrsko nalogo sem napisala iz področja, kjer delam in ki ga zelo dobro poznam, kar je botrovalo temu, da sem magistrsko nalogo suvereno pisala in zagovarjala in tudi prejela Gosarjevo priznanje za najboljšo magistrsko nalogo v letu 2020.

5. Ste trenutno zaposleni? Nam lahko opišete vašo delo?

Trenutno sem zaposlena v socialno varstvenem programu. Sem strokovna delavka in vodja stanovanjske skupine za mlade s težavami v duševnem zdravju v Novi Gorici, gre za prvo tovrstno namestitev v Sloveniji. Moje delo je zelo razgibano in zanimivo, zajema delo z mladostniki od 18-27 let ter njihovimi starši. Veliko je individualnega dela, dela s skupino in skupnostjo. 

6. Ali vam je uspešno zaključen magisterij pomagal pri karierni poti? Kako ste unovčili izkušnje, sposobnosti, kompetence in znanja, ki ste jih pridobili tekom študija?

Da, kmalu po zaključku študija se je odprlo novo delovno mesto, katerega sem suvereno sprejela. Vsekakor mi je študij dal širino ter dvignil samozavest. Pridobljene kompetence in znanja pa poskušam unovčiti v še boljšem poznavanju, razumevanju in upoštevanju osnovnih zakonitosti in razvoja razlik med posamezniki, skupinami in kulturami. Menim, da sem še bolj samostojna in samoiniciativna v svojem strokovnem delu ter sem pridobila zmožnost vzpostavljanja in vzdrževanja sistema za zagotavljanje kakovosti svojega dela.

7. Zanima nas, ali bi študij na FUDŠ priporočili tudi drugim in zakaj? 

Definitivno bi in tudi sem že priporočala FUDŠ. FUDŠ priporočam zaradi prilagodljivosti, brezplačnih programov in razumevanja fakultete do zaposlenih študentov. Novost, da lahko spremljaš predavanja tudi z uporabo Study + paketa, pa je le dodana vrednost, sploh za zaposlene. Na moje priporočilo sta se letos vpisali dve znanki. Ena na dodiplomski, druga pa na podiplomski študij. Menim, da so zadovoljni študentje in kvaliteten kader, za fakulteto najboljša reklama.

Karierni center FUDŠ