You are currently viewing Brošura: Doseganje pozitivnih družbenih sprememb v skupnosti

Brošura: Doseganje pozitivnih družbenih sprememb v skupnosti

Se tudi vi sprašujete na kakšen način do pozitivnih družbenih sprememb v skupnosti? S pomočjo raziskovanja širših naših študentov, v okviru izbranih predmetov na študijskih programih Socialni menedžment (UN in VS), smo raziskovali različne tematike, ki lahko pripomorejo k dejanskim spremembam.

V okviru predmetov Pomoč in sodelovanje v skupnosti ter Participacija in pomoč v skupnosti, ki se izvajata na študijskih programih Socialni menedžment (UN) in Socialni menedžment (VS), FUDŠ posebno pozornost namenja vsebinam odgovornosti in aktivnega državljanstva. Ob koncu izvajanja predmetov smo predelane vsebine zbrali v brošuri z naslovom: Doseganje družbenih sprememb v skupnosti.

Pod vodstvom nosilke predmetov doc. dr. Janje Mikulan in asistentke Mance Koren, so študentje v študijskem letu. 2021/22 tako razvijali individualne in skupinske iniciative, s katerimi so prispevali k izboljšanju družbenih stanj v izbranih skupnostih. Ukvarjali so se s tematikami avtizma, hendikepiranosti, zasvojenosti z digitalno tehnologijo, nasilja nad ženskami, mladih itd.

V okviru številnih akcij ozaveščanja so razvili spletno stran, pripravili in delili brošure/letake; organizirali različne dogodke; se povezovali z javno političnimi odločevalci itd. Podrobnejše informacije o iniciativah pa so zbrane v brošuri, na spodnjem gumbu.