You are currently viewing Erasmus+ obisk partnerske institucije UP Diliman – Jasmina Jakomin in Janez Kolar

Erasmus+ obisk partnerske institucije UP Diliman – Jasmina Jakomin in Janez Kolar

Erasmus+ na Filipinih

V mesecu maju 2022 sta se sodelavca FUDŠ (Jasmina Jakomin, Vodja projektne pisarne in Janez Kolar, visokošolski učitelj) odpravila na dolgo načrtovano in zaradi epidemije Covid-19, nekajkrat prestavljeno mobilnost za usposabljanje na partnersko institucijo UP Diliman. FUDŠ sodeluje z UP Diliman že od leta 2019. Preko programa Erasmus+, sodelovanje s partnerskimi državami, je pridobila sredstva za izvedbo mobilnosti za poučevanje in usposabljanje za zaposlene iz obeh institucij.

»V mesecu maju in juniju 2022 se je dolgo pričakovana mobilnost na rajske Filipine končno uresničila. Obisk University of the Phillipines je bil zelo bogat na ravni pridobljenega znanja preko usposabljanja, saj smo se seznanili s programi mobilnosti, študijskimi programi (tudi t.i. »double degree« programi), raziskovalnim programom univerze ter projekti, ki jih izvajajo na instituciji gostiteljici. Že na prvem srečanju smo bili polni novih projektnih idej in zamisli ter tako zapisali sveže osnutke o nadaljnjem sodelovanju.«

»V času našega obiska študijski proces še ni potekal, saj je od marca 2020 na Filipinih študijski proces poteka izključno virtualno. Čas odsotnosti študentov so primerno izkoristili in temeljito prenovili nekatere zgradbe v kampusih. Kampus UP Diliman je zares impresiven. Zelena oaza v betonski džungli, predstavlja dnevni oddih za okoliške prebivalce, saj je park v kampusu idealen med trugim tudi za tek in ostale športe na prostem. Poleg obiska na UP Diliman smo ustvarili plodna tla za širitev sodelovanja tudi z ostalimi institucijami na Filipinih. Obiskali smo še dva kampusa, UP Manila in UP Los Banos, ki sta nas ravno tako navdušila. Na koncu ne moremo mimo tega, da izpostavimo prijaznost naših sogovornikov, kar je obisk na UP zagotovo naredilo kot nepozaben. «

Povratni obisk v Slovenijo

V mesecu juniju sta FUDŠ obiskali dekanja in prodekanja College of Social Sciences and Philosophy UP Diliman, ki sta Slovenijo zapustili polni lepih vtisov. Fokus obiska je bil med drugim tudi v tem, da sta se predstavnici UP Diliman podrobneje seznanili z načinom virtualnega in hibridnega dela s študenti, ki smo ga v zadnjih dveh letih uspešno razvili na FUDŠ. Mobilnosti smo sklenili z obljubo po iskanju novih priložnosti za razvoj odprtih interesnih točk medsebojnega sodelovanja.