You are currently viewing DAN TRAJNOSTI NA FUDŠ IN FAM

DAN TRAJNOSTI NA FUDŠ IN FAM

V prostorih Fakultete za uporabne družbene študije v Ljubljani je v petek, 22. aprila 2022, potekal 1. dan trajnosti, ki smo ga izvedli v okviru projekta Obleka naredi človeka oz. Dneva v rabljenih oblačilih. Organizirali smo izmenjevalnico oblačil, ki je potekala po principu »PRINESI 5, VZEMI 5«: Prineseš, česar ne nosiš več, in odneseš, kar ti je všeč. Napisali pa smo tudi predloge, kam se lahko daruje tekstilne izdelke, ki se jih ne uporabljate več.

Dan trajnosti in izmenjevalnica oblačil – zamisel študenta 2. letnika

Pobudnik izvedbe dogodka je bil Nejc Gajšek, študent 2. letnika magistrskega študijskega programa Medkulturni menedžment. V okviru nekaterih predmetov so študentje obravnavali gospodarske, socialne in okoljske vidike trajnostnega razvoja ter govorili o vplivih globalizacije na države v razvoju. Dotaknili so se tudi problematike zavrženih oblačil, delavskih pravic zaposlenih v tekstilni industriji in (ne) pravičnih plačil. Z dogodkom smo želeli študentom predstaviti dobre prakse, ki bi jih spodbudile k bolj trajnostnim nakupovalnim navadam.

Ali ste vedeli?

Potrošniki danes v povprečju kupijo 60 odstotkov več oblačil kot pred 15 leti. Na svetu tekstilne industrije vsako leto proizvedejo približno 150 milijard kosov oblačil, s katerimi ustvarijo 93 milijonov ton odpadkov. Od tega se jih reciklira le 1 %. V zadnjih 20 letih se je naša potrošnja oblačil povečala za kar štirikrat, po zadnjih raziskavah pa vedno več kupljenih oblačil sploh nikoli ne oblečemo ali jih oblečemo le enkrat. Če bi podaljšali življenjsko dobo oblačilom za samo tri mesece, bi naš okolijski odtis zmanjšali za 5 do 10 %.

V Sloveniji v povprečju zavržemo 12 kg oblačil na prebivalca. Povprečje EU je nižje in znaša 11 kilogramov na prebivalca. V Sloveniji predstavlja nakup rabljenih oblačil zgolj 0,62 % vseh oblačil, le 0,12 % pa si jih izposodimo ali izmenjamo.

Projekt Obleka naredi človeka

Projekt Obleka naredi človeka v ospredje postavlja izzive tekstilne industrije ter vpliva na ljudi in okolje. S pridobivanjem novih podatkov, ozaveščanjem in krepitvijo zavezništev med akterji, ki se ukvarjajo s to problematiko, želijo doseči preobrazbo potrošnikov v uporabnike in odločevalce spodbuditi k sprejemanju ustreznih politik in ukrepov.

Projekt se je začel izvajati 1. septembra 2020. Prvi Dan v rabljenih oblačilih so izvedli 23. aprila 2021, drugega pa letos na isti datum. Vsakodnevno pa organizirajo tudi druge delavnice in izobraževanja na področju ozaveščanja o ponovni uporabi oblačil.

Vsako nedeljo ob 18.30 na Instagramovem profilu projekta poteka pogovor v živo z različnimi strokovnjaki. Mesečno pa prav tako preko drugih komunikacijskih kanalov spodbujajo posameznike k spoznavanju njihovih oblačil, s čimer pridobivajo neprecenljiv vpogled v nakupovalne navade in navade ravnanja z oblačili. Organizirali so tudi webinarje, namenjene ozaveščanju novinarjev za poročanje o problematiki tekstilne industrije. Spodbujajo pa tudi raziskovalno novinarstvo. Posneli so dokumentarni film na temo življenjskega cikla oblačila in ustvarili priročnik za potrošnike.

Dan trajnosti in izmenjevalnica oblačil na FUDŠ Fakulteti

Ogromno oblačil zavržemo, ker so nam premajhna, jih ne želimo več nositi ali pa smo se jih preprosto naveličali. Zakaj bi zavrgli še lepa, dobro ohranjena, mogoče celo ne nošena oblačila in modne dodatke, če pa si jih lahko med seboj izmenjamo? Zato smo na Fakulteti za uporabne družbene študije prvič organizirali izmenjevalnico oblačil.

Udeleženci so lahko prinesli do 5 čistih (opranih) in lepo ohranjenih kosov OBLAČIL, OBUTVE ali MODNIH DODATKOV. Prinesene kose oblačil smo razvrstili v kategorije in jim določili točke. Nato je udeleženec lahko izbral kos v vrednosti njegovih točk, izbrane stvari pa ob odhodu pokazal na sprejemnici skupaj s kartončkom.

Kam s tekstilnimi izdelki, ki jih ne uporabljam več?

V nadaljevanju vam bomo povedali, kam lahko oddate kose oblačil, obutve ali modne dodatke, ki jih ne uporabljate več.

  • Prodaja na spletu

Ta način zahteva nekaj priprav in seveda časa. Oblačila je treba fotografirati, jih ovrednotiti in objaviti, čemur sledi komunikacija s potencialnimi kupci ter ob uspešni prodaji tudi pakiranje in pošiljanje. 

  • Izmenjava oblačil

Izmenjave oblačil in posledično nošenje oblačil iz druge roke ni več tabu, ampak (skoraj) trend. V zadnjih letih se z organizacijo takšnih dogodkov ukvarja vse več društev. 

  • Donacije humanitarnim organizacijam

Oblačila in hišni tekstil lahko doniramo organizacijam, ki skrbijo za ljudi v stiski. To so: Rdeči križ Slovenije, Karitas, Kralji ulice in Materinski domovi ter varne hiše.

  • Predelava v nove izdelke

V Sloveniji je kar nekaj posameznikov in organizacij, ki so videli poslovno priložnost v predelavi rabljenega tekstila v povsem nove, unikatne izdelke. To so: Kulturno umetniško društvo Smetumet, Ropotarnica Maribor, Destilator, Reinkarnika, RE.DO in mnogi drugi.

  • Centri ponovne uporabe

Po Sloveniji je že cela mreža tovrstnih centrov, kamor lahko poleg oblačil prinesete tudi druge predmete, namenjene ponovni uporabi. 

  • Zavetišča za živali

Zbirajo hišni tekstil (brisače, rjuhe, odeje). 

  • Zabojniki za tekstil

Če se nimate časa ali volje ukvarjati s prej naštetimi možnostmi, lahko oblačila lepo pospravljena v dobro zaprte vreče, oddate v zabojnike za tekstil.

Ključne besede: dan trajnosti, projekt, obleka naredi človeka, Fakulteta za uporabne družbene študije.

Avtor: Ana Mohorč, Karierni center FUDŠ