You are currently viewing FUDŠ donirala dobrodelna sredstva Varni hiši Goriške

FUDŠ donirala dobrodelna sredstva Varni hiši Goriške

Ob koncu lanskega decembra se je Fakulteta za uporabne družbene študije skupaj s člani študentskega sveta odločila, da bo namenila dobrodelna sredstva Zavodu Karitas Samarijan. Podarjena sredstva so bila namenjena za projekt obnove kuhinje in nakup gospodinjskih aparatov v Varni hiši goriške, kjer stanujejo mamice z otroki, ki so bili prisiljeni zbežati od doma zaradi nasilja v družini. Z našo pomočjo in donacijami drugih devetnajstih podjetij se je v marcu 2022 projekt uspešno zaključil.

Ob koncu decembra 2021 smo na Fakulteti za uporabne družbene študije odločili sredstva, ki so bila prvotno namenjena novoletnim zabavam, podariti v dobrodelne namene. Pobudo za to smo prejeli med drugim tudi s strani študentskega sveta, kateri je letos že drugo zapored v sodelovanju s Kariernim centrom FUDŠ, uspešno izvedel dobrodelno akcijo za socialno šibkejše v lokalnem okolju. Skupaj smo se torej odločili, da dobrodelna sredstva namenimo Zavodu Karitas Samarijan za prenovo kuhinje in nakup gospodinjskih aparatov v Varni hiši goriške in s tem mamicam ter otrokom, ki so ostali brez svojih domov omogočili boljše in kakovostnejše življenje. Glede donacije smo se dogovarjali z  magistrico študijskega programa Psihosocialna pomoč, gospo Dragico Pavšič Gerenčer, ki je zaposlena kot strokovna sodelavka v Varni hiši goriške.

Dobrodelna sredstva doniralo kar devetnajst slovenskih podjetij

Akcija zbiranja sredstev je potekala od sredine meseca novembra do konca decembra 2021, nanjo pa se je poleg Fakultete za uporabne družbene študije odzvalo tudi devetnajst slovenskih podjetij. To so: Gostol-Gopan d. o. o. Nova Gorica, Gen-I d. o. o., BIA Separations, Polident, Vitanest, Vulkanizerstvo Žbogar, Porsche Club Slovenija, Zavarovalnica Sava PE Nova Gorica, Mirjana Zelen s. p. Nova Gorica, Arctur, Soške elektrarne Nova Gorica, Mastermind akademija, Gonzaga Pro Furniture, MediGo, Gordana Konjedic s. p. Nova Gorica, Fizjan – Fizioterapija Jan Grudina, Alples in ELEXIS d. o. o. Nova Gorica.

Zavod Karitas Samarijan

Poslanstvo in ime zavoda izvira iz svetopisemske zgodbe, ki govori o dobrem in usmiljenem Samarijanu. Ustvarjen je bil leta 2000, ustanovila pa ga je Škofijska Karitas Koper z namenom izvajanja socialnovarstvenih programov za pomoč ljudem v stiski.  

Zavod izvaja več različnih programov. Materinski dom Solkan in Šempeter je namenjen polnoletnim samskim ženskam in materam z otroki, ki so se zaradi različnih okoliščin znašle v socialno ekonomski ali stanovanjski stiski in nimajo drugih možnosti bivanja. Naslednji program Vrtnica je namenjen socialni rehabilitaciji oseb s težavami zaradi zasvojenosti z alkoholom. Tretji projekt Skupnosti MOST (Močni, Odločni – Skupaj smo Trdni) je program vzpostavitve posebnih stanovanjskih skupnosti oziroma spremljanih samostojnih gospodinjstev za zdravljene alkoholike in druge odvisnike, ki v procesu reintegracije potrebujejo kontinuirano in dolgoročno strokovno in osebno podporo pri vsakodnevnih življenjskih izzivih.

In pa kot zadnji Varna hiša goriške. Projekt je socialnovarstveni program, namenjen namestitvi žensk in otrok, ki so zaradi nasilja primorani zapustiti svoj dom. Naseljeni so v stanovanjski hiši, ki jim predstavlja varen prostor, kamor se lahko odmaknejo pred nasiljem. S tem zavod omogoči žrtvam, da se prekine ponavljajoče se nasilje in žrtvam priskrbi psihosocialno pomoč, ki temelji na individualiziranem pristopu do uporabnice, ter pomaga najti novo pot, brez nasilja.

Program se izvaja na tajni lokaciji, s katero širša javnost ni seznanjena, zato obiski v varni hiši niso dovoljeni. Poskrbljeno pa je tudi za dodatno varnost prostora, žensk in njihovih otrok. Varna hiša goriške omogoča nastanitev sedem ljudi hkrati. Trenutno so v hiši nastanjeni dve ženski in dva otroka. Bivanje je omejeno na šest mesecev, z možnostjo podaljšanja.

Zavod Karitas Samarijan je tudi učna baza Fakultete za uporabne družbene študije, s katero imamo sklenjen sporazum o sodelovanju pri praktičnem izobraževanju študentov iz dodiplomskega študijskega programa Psihosocialna pomoč (VS) in magistrskega študijskega programa Psihosocialno svetovanje (MAG).

Kakšni so pogoji za vključitev v program Varna hiša goriške?

Namestitev v program poteka po predhodnem razgovoru z uporabnico, na katerem se pogovorijo o vsebini programa, njenih pravicah in dolžnostih ter pričakovanjih. Uporabnica lahko pride v varno hišo na pobudo policije oz. Centra za socialno delo. Vključitev v program je prostovoljna, a je treba upoštevati pogoje bivanja.

Program je dostopen vsem ženskam in njihovim otrokom (fantom do dopolnjenega 18. leta starosti), ki doživljajo nasilje in se počutijo ogrožene in potrebujejo umik v varen prostor. Po prenehanju bivanja v Varni hiši goriške ima uporabnica možnost, da zaprosi za bivanje v materinskem domu.

Zapis: Ana Mohorč, Karierni center FUDŠ