You are currently viewing Naslovi in priznanja za leto 2022

Naslovi in priznanja za leto 2022

SODELOVANJE PRI IZBORU KANDIDATOV ZA NAJRAZLIČNEJŠE NASLOVE IN PRIZNANJA 2022

Fakulteta za uporabne družbene študije toplo vabi vse člane Akademskega zbora in Študentskega sveta ter ostale k sodelovanju pri predlogih za podelitev naslovov in priznanj Fakultete za uporabne družbene študije za leto 2022.

Med izbranimi naslovi in priznanji se bodo podelili:

  • naslov zaslužni profesor,
  • naslov častni doktorat,
  • priznanja pravnim in fizičnim osebam iz Slovenije in tujine,
  • priznanja zaposlenim in zunanjim pedagoškim oz. raziskovalnim sodelavcem,
  • priznanja strokovnim sodelavcem ter
  • Gosarjeva priznanja svojim študentom in študentom ostalih fakultet.

Z vašimi poslanimi predlogi in z vašo pomočjo bomo lažje izbrali kandidate, ki si zgoraj omenjene naslove in priznanja resnično zaslužijo.

Več informacij si preberite v RAZPISU za predlaganje kandidatov za podelitev naslovov in priznanj v letu 2022.

Predlog se odda na povezavi najkasneje do 11. 5. 2022. 

Karierni center FUDŠ