You are currently viewing Gaza University na obisku v Novi Gorici

Gaza University na obisku v Novi Gorici

Veseli smo, da kot Fakulteta za uporabne družbene študije že od leta 2019 sodeluje s partnersko visokošolsko institucijo Gaza University preko programa Erasmus+ KA107. Gaza University je palestinska univerza, ustanovljena v Gazi. Prizadeva si zagotoviti uspešno izobraževalno in strokovno usposobljen kader, ki zagotavljajo uspešne in izobraževalne storitve mladim, ki bodo v bodoče prispevali k izboljšanju palestinske skupnosti v izobraževalnem in poklicnem svetu. Kot univerza so specializirani za visoko šolstvo in znanstvene raziskave na različnih dodiplomskih programih, kot so računalništvo in informacijska tehnologija, upravne in finančne vede, komunikacijske vede ter inženiring. Študentom nudijo tudi magistrski študijski program Odnosi z javnostmi in mediji.

Do sedaj smo preko programa Erasmus+ izvedli že številne mobilnosti tako pri študentih kot pri osebju, ki omogočajo nove medkulturne izkušnje, znanja in kompetence.  V 2. semestru letošnjega študijskega leta smo na Fakulteti za uporabne družbene študije in Fakulteti za medije sprejeli na mobilnost po eno študentko in enega študenta iz Gaze University, ki sta uspešno opravila študijske obveznosti ter uživata v našem okolju in spoznala malo zeleno Slovenijo..

V mesecu marcu smo na Fakulteti za uporabne družbene študije v okviru programa Erasmus+ KA107 gostili osebje iz naše partnerske visokošolske institucije Gaza University iz Palestine, katerim sta se pridružila tudi oba študenta, ki sta tukaj opravljata mobilnost preko programa Erasmus+. V sklopu gostovanja smo prisluhnili doc. dr. Janja Mikulan, ki nam je pripravila predavanje na temo »Individualna radikalizacija skozi perspektivo travme: možne povezave?«. Ogledali smo si tudi prostore fakultete in se podrobneje seznanili s študijskimi programi, ki jih izvajamo na FUDŠ in FAM. Za konec pa je sledila diskusija o uspešnem dosedanjem in nadaljnjem sodelovanju.

Kot fakulteta smo ponosni, da lahko ustvarjamo tako uspešna mednarodna sodelovanja, ki bogatijo naše zaupanje in znanje. Veselimo se nadaljnjega sodelovanja.