You are currently viewing Jean Monnet Chair LELD2040 – OKROGLA MIZA

Jean Monnet Chair LELD2040 – OKROGLA MIZA

V okviru projekta Jean Monnet Chair LELD2040, ki ga vodi izr. prof. dr. Simona Kukovič, vas 6. maja ob 11. uri vabimo na OKROGLO MIZO na temo PRIBLIŽEVANJE EVROPE DRŽAVLJANOM: IZZIVI IN PRILOŽNOSTI.

Sogovorniki okrogle mize bodo:

  • dr. Milan Brglez, poslanec Evropskega parlamenta
  • g. Jožef Horvat, poslanec Državnega zbora Republike Slovenije
  • g. Uroš Brežan, župan Občine Tolmin

Datum in kraj: petek, 6. maj 2022 ob 11. uri, v prostorih Fakultete za medije, Leskoškova cesta 9e, Ljubljana in na povezavi.

V nasprotju s trditvami, da je Evropska unija strukturno nezdružljiva z demokracijo, je Lizbonska pogodba določila splošno pravico in posebna sredstva za državljane, da sodelujejo v procesu odločanja. Lizbonska pogodba je namreč kodificirala dolgo uveljavljene prakse predstavniške demokracije in dialoga z organizacijami civilne družbe; leta 2012 pa so oblastne strukture Evropske unije uvedle tudi nov ukrep Evropske državljanske pobude. Ta mehanizem ni povsem realiziral pričakovanih rezultatov, hkrati pa se je povečeval pritisk o demokratičnem deficitu, kar je spodbudilo evropske odločevalce k iskanju novih načinov vključevanja državljanov v procese delovanja in odločanja, tudi na EU ravni. Slednje se odraža v novem dolgoročnem proračunu EU (2021–2017), za katerega je Evropska komisija predlagala sodobnejšo, preprostejšo in prožnejšo kohezijsko politiko kot glavno naložbeno politiko ter hkrati oprijemljiv izraz solidarnosti EU. Med petimi naložbenimi prioritetami evropske kohezijske politike je namreč tudi cilj »Evropa bliže državljanom«, usmerjen v trajnostni razvoj mestnih, podeželskih in obalnih območij ter lokalne pobude.

S pomočjo izjemnih sogovornikov z nadnacionalnega, nacionalnega in lokalnega nivoja oblasti, bomo v razpravi izpostavljali izzive približevanja Evrope njenim državljanom ter iskali priložnosti za večjo vključenost v procese odločanja na vseh ravneh oblasti.

Veselim se razprave in srečanja,
izr. prof. dr. Simona Kukovič, nosilka Jean Monnet Char LELD2040