You are currently viewing KVS SLOVENIJA – Kognitivno-vedenjsko svetovanje Slovenija

KVS SLOVENIJA – Kognitivno-vedenjsko svetovanje Slovenija

V življenju se večkrat srečamo z življenjskimi preizkušnjami, ki nas lahko pretresejo, spremenijo naš ritem življenja, zarežejo v nam ljube medosebne odnose in nas navdajo z občutkom izgube notranjega miru, smisla in moči.
Pogovor s strokovno usposobljeno osebo nam pomaga, da bolje razumemo svojo stisko, na situacijo pogledamo z druge perspektive in ob podpori svetovalca poiščemo najboljše rešitve. To nam povrne zaupanje vase in v lastne sposobnosti. Učenje različnih tehnik nam je v pomoč, da se tudi s prihodnjimi izzivi uspešno soočimo.

Na kratko o KVS Slovenija

KVS Slovenija je združenje psihosocialnih svetovalcev v Sloveniji. Pod njegovim okriljem trenutno deluje 12 svetovalk iz različnih področij Slovenije. Nudijo strokovno pomoč pri soočanju z osebno stisko in v želji po osebni rasti po dostopnih cenah ter brez dolgih čakalnih vrst. Nabor svetovalcev KVS Slovenija najdete na povezavi.

Kaj je kognitivno-vedenjsko svetovanje?

Kognitivno-vedenjsko svetovanje je svetovalni proces, ki poteka po načelih kognitivno-vedenjskega pristopa. Gre za nabor različnih kognitivnih in vedenjskih tehnik, s katerimi vam svetovalec lahko pomaga, če se soočate s čustvenimi ter vedenjskimi težavami. Tekom svetovalnega pogovora vas nežno spodbuja k raziskovanju vaših vzorcev razmišljanja, čustvovanja in vedenja ter vas podpira pri doseganju želenih sprememb, ki se iz svetovalnega procesa prenašajo v vaše vsakodnevno življenje. To pozitivno vpliva na občutenje osebnega zadovoljstva in medosebne odnose.

Brošura ob svetovnem dnevu zdravja

Ob svetovnem dnevu zdravja, ki ga obeležujemo 7. aprila, so diplomanti programa Psihosocialna pomoč/svetovanje, povezani v okviru vseslovenskega združenja psihosocialnih svetovalcev KVS Slovenija, pripravili prav posebno brošuro. V njej so osvetlili:

  • kaj je psihosocialno svetovanje in kdo je psihosocialni svetovalec,
  • kdaj po pomoč k psihosocialnemu svetovalcu,
  • katere so razlike med coachom, psihosocialnim svetovalcem, psihologom, psihoterapevtom in psihiatrom,
  • kaj je značilno za kognitivno-vedenjsko svetovanje,
  • katere so najpogostejše čustvene težave, kaj je zanje značilno in ali obstaja rešitev za čustvene stiske,
  • mite in resnice o psihosocialnem svetovanju.

Celotno besedilo je povzeto po predstavitveni datoteki Ponudba storitev iz portala KVS Slovenija, do katere lahko dostopate na povezavi.