You are currently viewing Seja Svet zaupnikov FUDŠ

Seja Svet zaupnikov FUDŠ

  • Post category:Obvestila

Pregled preteklih aktivnosti in načrtovanje prihodnosti fakultete za boljšo aktivacijo v lokalnem okolju – seja Svet zaupnikov 2022

V preteklem tednu, natančneje v petek 18. 3. 2022, je na Fakulteti za uporabne družbene študije potekala seja Svet-a zaupnikov, posvetovalnega organa fakultete, ki združuje 18 osebnosti iz njenega okolja. Člani sveta prihajajo iz različnih področij, tako gospodarstva, družbenih organizacij kot tudi lokalnih skupnosti.

Namen Sveta zaupnikov je povezati se z različnimi deležniki iz okolja, pridobiti informacije, kaj okolje potrebuje in kako se lahko Fakulteta za uporabne družbene študije vključuje v razne aktivnosti in projekte na način, da je korist obojestranska.

Ob koncu seje, katera se je je letos izvedla v hibridni obliki, so člani Sveta zaupnikov za predsednico ponovno izglasovali go. Brigito Habjan Štolfa, direktorico RA ROD AJDOVŠČINA, ki bo še naprej z veseljem opravljala povezovalno vlogo med člani Sveta zaupnikov in fakulteto.

Seje Sveta zaupnikov se je udeležilo celotno vodstvo fakultete kot tudi župan Mestne občine Nova Gorica, gospod dr. Klemen Miklavič.

Glede na prejete odzive, je fakulteta dobro vpeta v lokalno okolje in ima tudi v prihodnje na tem področju še veliko načrtov.