You are currently viewing Dodelitev koncesije za študijski program Mediji in novinarstvo 1. in 2. stopnje na Fakulteti za medije

Dodelitev koncesije za študijski program Mediji in novinarstvo 1. in 2. stopnje na Fakulteti za medije

  • Post category:Obvestila

Fakulteti za medije, ki je v postopku pripojitve k Fakulteti za uporabne družbene študije, je dne 10. februarja 2022 Vlada Republike Slovenije dodelila koncesijo za izvajanje visokošolskega strokovnega študijskega programa Mediji in novinarstvo 1. stopnje in magistrskega študijskega programa Mediji in novinarstvo 2. stopnje.

Študentom bo tako v študijskem letu 2022/23 na vsakem izmed programov na voljo do 40 rednih/brezplačnih mest za vpis v 1. letnik za kraj izvajanja Ljubljana. Študenti, ki so se ali se bodo na omenjena študijska programa vpisali kot izredni študentje (kar vključuje tudi vse študente, ki so se na Fakulteto za medije vpisali pred študijskim letom 2022/23), bodo še naprej plačevali šolnino.

Prvi prijavni rok za državljanke in državljane držav članic EU, tujce, Slovence in Slovenke brez slovenskega državljanstva za vpis v dodiplomski študijski program je odprt in poteka do 18. marca 2022, za vpis v magistrski študijski program pa od datuma objave razpisa (predvidoma konec marca) in bo potekal do 30. junija 2022.

Študijska programa, na katera se ob izpolnjevanju določenih pogojev lahko brezplačno vpišejo tudi zaposleni, se bosta izvajala v redni obliki, večinoma v popoldanskem času na Leskoškovi 9e v Ljubljani.

Več informacij o dodiplomskem študijskem programu si lahko preberete tukaj.

Več informacij o magistrskem študijskem programu si lahko preberete tukaj.