You are currently viewing NATEČAJ dijaške Gosarjeve nagrade za leto 2022

NATEČAJ dijaške Gosarjeve nagrade za leto 2022

Fakulteta za uporabne družbene študije razpisuje natečaj za dijaški esej na temo

»Strah pred neznanim«

za pridobitev dijaške Gosarjeve nagrade za leto 2022

Vsebina:

Veliko ljudi ima strah pred neznanim. Ta strah je v veliki meri povezan z nenehnimi spremembami, ko nismo popolnoma prepričani, kaj bodo te spremembe prinesle v naša življenja. Svet se namreč izjemno hitro spreminja in truditi se moramo, da se s temi spremembami soočamo čim bolj optimalno.

Zanima nas, česa vse je pa vas sploh strah? Zakaj se tako zelo bojimo neznanega? Kako se vi soočate s strahom? Ali menite, da so naši strahovi povezani tudi z vedno manjšim zaupanjem v strokovnjake in politike? Kako dostop do informacij preko spleta (socialna omrežja, spletni mediji, podatkovne baze, blogi …) vpliva na doživljanje strahu? 

Na vsa ta vprašanja iščemo odgovore, da bi ugotovili, kako lahko strah pred neznanim vpliva na naše življenje in na odločitve, ki jih sprejemamo.

Zavedamo se, da se mladi soočate z mnogoterimi strahovi, zato je še kako pomembno, da podate svoj pogled na omenjeno temo.

Oblika:

Esej naj obsega 1500 do 2000 besed (približno 4 do 5 tipkanih strani). Na prvi strani naj bodo navedeni ime in priimek ter naslov eseja, ki ga dijak(inja) izbere sam(a), z obveznim pripisom »esej za dijaško Gosarjevo nagrado 2021«. Esejski način pisanja ne zahteva sprotnega navajanja uporabljenih virov v samem besedilu. Dijaki(nje), ki neposredno povzemajo posamične tiskane ali internetne vire, pa morajo te vire navesti na koncu besedila. Poleg eseja, ki ga oddajo na povezavi (Google obrazec) morajo dijaki na isti povezavi navesti še naslednje podatke: ponovno naslov eseja, ime in priimek dijaka/dijakinje s kontaktnim poštnim in elektronskim naslovom, rojstni datum, ime in naslov srednje šole, letnik in oddelek, ki ga dijak(inja) obiskuje, ime in priimek ter elektronski naslov mentorja. Esej je treba oddati v elektronski obliki v formatu MS Word (*.doc, *.docx) ali Adobe (*.pdf). 

Rok oddaje:

Vsa dela, ki bodo sodelovala na natečaju, je treba oddati na povezavi (Google obrazec) najkasneje do 25. februarja 2022.

Način dela:

Dijaki(nje) se lotijo priprave eseja s pomočjo mentorja/mentorice, ki ga/jo izberejo samostojno in je praviloma iz vrst srednješolskih učiteljev. Mentor(ica) prek pogovora pomaga pri natančnejši opredelitvi teme in naslova, komentira osnutek eseja in priporoči določene izboljšave, hkrati pa pazi, da esej vseeno ostaja samostojen izdelek dijakinje/dijaka.

Ocenjevanje:

Pravočasno oddane eseje ocenjujejo strokovni ocenjevalci, ki pri tem vrednotijo naslednje razsežnosti:

 • premišljenost in doslednost argumentacije (prvi kriterij: 0–35 točk);
 • izvirnost in drznost v samostojnem razmišljanju (drugi kriterij: 0–35 točk);
 • jezikovno urejenost besedila (tretji kriterij 0–10 točk) ter
 • jasnost in preglednost strukture eseja (četrti kriterij 0–20 točk).

To pomeni, da predstavljata prvi in drugi kriterij vsak po 35 odstotkov, tretji 10 odstotkov in četrti 20 odstotkov končne ocene na lestvici od 0 do 100. Vsak esej neodvisno ocenita dva ocenjevalca. Končna ocena se določi kot povprečje obeh ocen, če razlika med njima ne presega 20 točk. V primeru večje razlike esej samostojno oceni tretji ocenjevalec, ki ima vpogled v oceni in komentarja prvih dveh ocenjevalcev.

Kandidatovo ime in priimek sta ocenjevalcem nepoznana, da sta zagotovljeni anonimnost in nepristranost.

Nagrada:

Gosarjeve nagrade bodo podeljene za tri najboljše eseje.

Nagrajenec/ka prejme darilni bon za spletno trgovino mimovrste.com, ki bo podeljen na vsakoletni slavnostni prireditvi Fakultete za uporabne družbene študije v Novi Gorici v mesecu juniju 2022.

Dodatne informacije: na spletni strani https://www.fuds.si, prek e-pošte na andreja.rojc@fuds.si ali prek telefona 05 907 34 61.

Varstvo osebnih podatkov:

Z oddajo dijaškega eseja se strinjate z uporabo vaših osebnih podatkov pod pogoji, ki jih navajamo v nadaljevanju. Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici (FUDŠ) se zaveda odgovornosti ravnanja z osebnimi podatki in spoštujemo vašo zasebnost. Osebne podatke obdelujemo skrbno v skladu s Splošno uredbo Evropske komisije o varstvu osebnih podatkov (EU) 2016/679 (GDPR), Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1) in internim pravilnikom o varovanju osebnih podatkov. Uporabljamo jih izključno za namene, navedene v nadaljevanju.

 • Namen obdelave osebnih podatkov: Izvedba natečaja
 • Upravljavec zbirke osebnih podatkov: FUDŠ, Gregorčičeva ulica 19, 5000 Nova Gorica
 • Skrbnik obdelave osebnih podatkov: Andreja Slejko Rojc, Vodja kariernega centra FUDŠ
 • Pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov (DPO): Klara Remec, Glavni tajnik
 • Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov: Privolitev posameznika k sodelovanju na natečaju
 • Kategorije posameznikov: Sodelujoči v natečaju.
 • Vrste osebnih podatkov:
  a) Za pripravo in izvedbo natečaja obdelujemo elektronski naslov
  b) Za dostavo nagrade o nagrajencu obdelujemo: ime in priimek ter naslov za dostavo
 • Informacije o prenosih osebnih podatkov v tretjo državo ali mednarodno organizacijo: Osebni podatki se ne prenašajo v tretjo državo ali v mednarodno organizacijo.
 • Rok hrambe: Podatke bomo obdelovali do konca izvedbe natečaja.
 • Vaše pravice: FUDŠ vam zagotavlja pravice v skladu s Splošno uredbo o varovanju osebnih podatkov in ZVOP-1. Ob morebitni kršitvi vaših pravic se lahko obrnete na pooblaščenca za varstvo osebnih podatkov klara.remec@fuds.si. Več o politiki varstva osebnih podatkov, si lahko preberete na spletni strani https://www.fuds.si/sl/pravilniki

prof. dr. Matevž Tomšič, l.r.
predsednik Komisije za Gosarjeve nagrade