You are currently viewing Katere so potrebe starejših občanov v mestni občini?

Katere so potrebe starejših občanov v mestni občini?

  • Post category:Obvestila

V sodelovanju z Mestno občino Nova Gorica, smo v mesecu novembru sodelovali pri pripravi strategije o analizi stanja s katero bomo poskušali ugotoviti kakšne so potrebe starejših občanov Mestne občine Nova Gorica. K izpolnjevanju ankete vabimo vse starejše občane MONG, ki beležijo starost nad 65 let.

Zapis objave smo povzeli po spletni objavi Mestne občine Nova Gorica, ki je dostopna na povezavi.

V letošnjem letu smo začeli s pripravo strategije za starejše v novogoriški mestni občini. Za to skrbi županova delovna skupina, ki je že začela z aktivnostmi. Del priprave strategije je tudi analiza stanja in potreb starejših, zato je skupina skupaj s Fakulteto za uporabne družbene študije v Novi Gorici pripravila spletno anketo, s katero želijo pridobiti podatke, kako starejši v naši občini živijo, kaj si želijo, kaj pogrešajo in kako so seznanjeni s storitvami, ki so na voljo v občini.

Do anketega vprašalnika, ki opredeljuje stanje in potrebe starejših občanov lahko dostopate na spodnjem gumbu.

Staranje prebivalstva je proces, ki se mu v razvitih državah, tudi Sloveniji, ni mogoče izogniti. Delež starejših se povečuje tudi v naši lokalni skupnosti. Starejšim moramo posvetiti posebno pozornost, zato smo se tudi odločili za pripravo Strategije za starejše v Mestni občini Nova Gorica.

Imenovanje županove delovne skupine je rezultat pobude Odbora za socialno varstvo in zdravstvo, je povedala predsednica Odbora in vodja delovne skupine Vida Škrlj»V tem mandatu smo namreč ugotovili, da strategija za starejše manjka in da se to pozna pri delu. Težave smo imeli pri organizaciji prevozov za starejše, saj smo morali to definirati posebej kot socialno-varstveni program. Tudi pri umestitvi prostorov za starejše so težave. Strategija je torej potrebna, zato smo predlagali, da se začne izdelovati.«

Priprava strategije je pomemben korak k izboljšanju kakovosti življenja starejših. »Strategija bo zajemala usmeritve in cilje za izboljšanje kakovosti življenja starejših, zato je tudi potrebno opraviti pregled stanja in potreb starejših ter tako ugotoviti njihove dejanske potrebe v lokalni skupnosti. Z anketo bomo dobili odgovore na vprašanja, ki se nam postavljajo. Starejši nam bodo na podlagi izpolnjevanja vprašalnika pomagali, da pridobimo tudi njihova stališča in njihovo mnenje o tem, kaj potrebujejo in kaj si želijo za prihodnje v naši občini.«

Anketa o stanju in potrebah starejših je namenjena občanom Mestne občine Nova Gorica, starejšim od 65 let. Dostopna je na povezavi: https://ankete.fuds.si/a/127923.
V fizični obliki pa bo anketa do 17. decembra 2021 na voljo v sprejemni pisarni mestne občine v času uradnih ur.