You are currently viewing FUDŠ zaposluje – knjižničar – M/Ž

FUDŠ zaposluje – knjižničar – M/Ž

RAZPIS ZA PROSTO DELOVNO MESTO

Delodajalec: FAKULTETA ZA UPORABNE DRUŽBENE ŠTUDIJE V NOVI GORICI
GREGORČIČEVA ULICA 19
5000 NOVA GORICA
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela:
KNJIŽNIČAR – M/Ž
Kraj opravljanja dela: Nova Gorica, Gregorčičeva ulica 19

Rok za prijavo kandidatov: 14. november 2021

Opis del in nalog:

 • izposoja, zbiranje, dopolnjevanje in obnavljanje knjižnega in neknjižnega gradiva,
 • medknjižnična izposoja in njeno nadziranje,
 • referenčno delo, usposabljanje uporabnikov pri uporabi informacijskih virov (podatkovnih baz) ter svetovanje o vseh vrstah gradiva, ki ga knjižnica hrani,
 • pregled zaključnih del študentov z vidika navodil za pisanje
 • soorganizacija dogodkov (npr. predstavitev knjižnice, delavnice za uporabnike COBISSa ipd.)
 • prevzem in odprema pošte ter vodenje evidence prejete in oddane pošte;
 • nabava pisarniškega in drugega potrošnega materiala;
 • druge naloge, ki vsebinsko sodijo v širše področje delovnega mesta po nalogu nadrejenega

Trajanje zaposlitve:

 • določen čas 1 leto (nadomeščanje porodniške odsotnosti)
 • začetek dela: predvidoma december 2021

Vrsta zaposlitve:

krajši delovni čas (20 ur na teden), možnost dodatne zaposlitve do polnega delovnega časa na delovnem mestu poslovni sekretar

Kraj opravljanja dela:

Nova Gorica, Gregorčičeva ulica 19

Pogoji za zasedbo delovnega mesta:

 • izobrazba 1. bolonjske stopnje družboslovne smeri (prednost imajo diplomanti bibliotekarstva in informatike)
 • licenca Cobiss izposoja, prevzemanje zapisov in zaloga
 • angleški jezik: razumevanje-dobro, govorjenje-dobro, pisanje-dobro
 • slovenski jezik: razumevanje- dobro, govorjenje-dobro, pisanje-dobro
 • zahtevana rač. znanja: dobro znanje programov Office
 • druge sposobnosti: sposobnost hitrega dojemanja in prilagajanja novim situacijam, smisel za organizacijo dela, dobre psihofizične sposobnosti, občutek za delo z ljudmi
 • in timsko delo, prijaznost, odločnost, zanesljivost, samoiniciativnost, lojalnost in diskretnost.

Rok za prijavo kandidatov: 14. november 2021

Način prijave kandidatov:

Kandidati naj izpolnijo pisno vlogo, ki je dostopna na spletni strani FUDŠ na tej povezavi.

Vloga mora obvezno vsebovati:

 • življenjepis v obliki Europass
 • izpolnjen kadrovski vprašalnik na povezavi.

Dokazila o izobrazbi lahko kandidat dostavi na vpogled naknadno. Delodajalec bo obravnaval samo popolne vloge.


Uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.

Kontaktna oseba delodajalca: Klara Remec, 05 333 00 90, klara.remec@fuds.si


Datum objave : 28.10.2021