You are currently viewing FUDŠ zaposluje – strokovni sodelavec za tehnične zadeve in informatiko – m/ž (2 delovni mesti)

FUDŠ zaposluje – strokovni sodelavec za tehnične zadeve in informatiko – m/ž (2 delovni mesti)

JAVNA OBJAVA DVEH PROSTIH DELOVNIH MEST

Delodajalec: FAKULTETA ZA UPORABNE DRUŽBENE ŠTUDIJE V NOVI GORICI
GREGORČIČEVA ULICA 19
5000 NOVA GORICA
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela:
STROKOVNI SODELAVEC ZA TEHNIČNE ZADEVE IN INFORMATIKO – M/Ž (2 DELOVNI MESTI)
Kraj opravljanja dela: Nova Gorica, Gregorčičeva 19 ali Ljubljana, Leskoškova 9 e

Rok za prijavo kandidatov: 31. oktober 2021

Opis del in nalog:

 • dela na področju informacijsko komunikacijske tehnologije;
 • pomoč pri vzdrževanju programske in strojne opreme;
 • administriranje učnega okolja Moodle, skrb za opremo za snemanje in objava avdio/video študijskih gradiv;
 • pomoč uporabnikom na lokaciji in na daljavo pri uporabi informacijske komunikacijske tehnologije in programske opreme ter baz podatkov;
 • obvladovanje principov zaščite in varovanja računalniškega omrežja;
 • sodelovanje z zunanjimi izvajalci na področju informacijske komunikacijske tehnologije;
 • sodelovanje pri organiziranju in izvajanju tehničnih, organizacijskih in drugih strokovnih del za potrebe poslovnih procesov dekanata fakultete;
 • sodelovanje pri organiziranju izvedbe nalog potrebnih za vzdrževanje objekta ter nakupa oziroma vzdrževanja vse opreme (informacijske in komunikacijske, pisarniške in vse ostale) in osnovnih sredstev
 • druge naloge, ki vsebinsko sodijo v širše področje delovnega mesta po nalogu nadrejenega.

Trajanje zaposlitve:

določen čas 1 leto (z možnostjo podaljšanja v primeru doseganja ustreznih rezultatov), začetek dela: zaželeno takoj

Vrsta zaposlitve:

polni delovni čas (40 ur na teden)

Delovni čas:

od ponedeljka do petka 7 urni delavnik od 13.30 do 20.30 ure in sobota od 8.30 do 13.30 ure

Kraj opravljanja dela:

Nova Gorica, Gregorčičeva 19 ali Ljubljana, Leskoškova 9 e (2 delovni mesti, po eno za lokacijo)

Pogoji za zasedbo delovnega mesta:

 • srednja poklicna izobrazba računalniške smeri ALI alternativno: srednja poklicna izobrazba druge tehnične smeri z dobrim IKT znanjem
 • angleški jezik:  razumevanje-dobro, govorjenje-dobro, pisanje-dobro
 • slovenski jezik: razumevanje- dobro, govorjenje-dobro, pisanje-dobro
 • zahtevana rač. znanja:  poznavanje operacijskega sistema Windows 10 in macOS, poznavanje programske opreme Microsoft Office 365, Zoom in AnyDesk, sposobnost samostojnega diagnosticiranja in odpravljanja težav (strojne in programske opreme) tako na lokaciji kot na daljavo
 • drugi dodatni pogoji oz. druga dodatna znanja: splošna tehnična znanja
 • druge sposobnosti: sposobnost hitrega dojemanja in prilagajanja novim situacijam, smisel za organizacijo dela, dobre psihofizične sposobnosti, občutek za delo z ljudmi in timsko delo, prijaznost, odločnost, zanesljivost, samozavest, samoiniciativnost, lojalnost in diskretnost, komunikativnost.

Rok za prijavo kandidatov: 31. oktober 2021

Način prijave kandidatov:       

Kandidati naj izpolnijo pisno vlogo, ki je dostopna na spletni strani FUDŠ na tej povezavi
Vloga mora obvezno vsebovati:

 • življenjepis v obliki Europass
 • izpolnjen kadrovski vprašalnik na povezavi.

Dokazila o izobrazbi lahko kandidat dostavi na vpogled naknadno.
Delodajalec bo obravnaval samo popolne vloge.
Uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.

Kontaktna oseba delodajalca:  Klara Remec, 05 333 00 90, klara.remec@fuds.si

Datum objave :  15. 10. 2021