You are currently viewing FUDŠ zaposluje – referent za študijske in študentske zadeve – M/Ž

FUDŠ zaposluje – referent za študijske in študentske zadeve – M/Ž

JAVNA OBJAVA PROSTEGA DELOVNEGA MESTA

Delodajalec: FAKULTETA ZA UPORABNE DRUŽBENE ŠTUDIJE V NOVI GORICI
GREGORČIČEVA ULICA 19
5000 NOVA GORICA
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela:
REFERENT ZA ŠTUDIJSKE IN ŠTUDENTSKE ZADEVE – M/Ž
Kraj opravljanja dela: Ljubljana, Leskoškova 9 e

Rok za prijavo kandidatov: 11. oktober 2021

Opis del in nalog:

 • informacijsko svetovalno delo s študenti in kandidati za študij;
 • svetovanje študentom in predavateljem ter opravljanje vseh administrativno tehničnih opravil, potrebnih za izvedbo študijskega procesa;
 • priprava in usklajevanje urnikov predavanj ter izpitnih rokov;
 • skrb za razporeditev predavanj/izpitov v ustrezne predavalnice na sedežu in dislokaciji fakultete oziroma sodelovanje pri organizaciji predavanj v e-učilnici;
 • komunikacija s predavatelji in koordinacija predavanj;
 • priprava poročil o opravljenih pedagoških obveznostih za računovodsko službo;
 • spremljanje in obravnava postopkov s področja študentskih zadev ter priprava gradiva za komisije;
 • obveščanje in informiranje študentov o tekočih zadevah študijskih in študentskih zadev;
 • opravljanje drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta in del po nalogu nadrejenega.

Zahtevana izobrazba:

Najmanj srednja izobrazba.

Trajanje zaposlitve:

Določen čas 1 leto s poskusno dobo 3 mesece, pričetek dela takoj.

Vrsta zaposlitve:

Polni delovni čas (40 ur na teden).

Delovni čas:

Med tednom 7 urni delavnik od 13.30 do 20.30 in sobota od 8.30 do 13.30.
Zahtevane delovne izkušnje: ne

Zahtevano znanje jezikov:

 • slovenski jezik: razumevanje-zelo dobro, govorjenje-zelo dobro, pisanje-zelo dobro
 • angleški jezik: razumevanje- dobro, govorjenje- osnovno, pisanje- osnovno
 • znanje hrvaškega/srbskega jezika je prednost.

Računalniška znanja so prednost:

 • osnove HTML kode
 • osnove konfiguracije mreže
 • računalniška pismenost
 • prepoznavanje in odpravljanje napak na računalniški opremi
 • osnovno znanje operacijskega sistema macOS
 • poznavanje operacijskega sistema Windows
 • poznavanje računalniške opreme, komponent in mrežne opreme
 • urejevalniki besedil – osnovno
 • delo s preglednicami – osnovno
 • delo z bazami podatkov – osnovno

Drugi dodatni pogoji oziroma druge sposobnosti/osebne lastnosti, ki predstavljajo prednost:

 • izpit iz splošnega upravnega postopka
 • sposobnost hitrega dojemanja in prilagajanja novim situacijam, smisel za organizacijo dela, dobre psihofizične sposobnosti, občutek za delo z ljudmi in timsko delo, prijaznost, odločnost, zanesljivost, samozavest, samoiniciativnost, lojalnost in diskretnost, komunikativnost.

Rok za prijavo kandidatov: 11. oktober 2021

Način prijave kandidatov

Kandidati naj izpolnijo pisno vlogo, ki je dostopna na spletni strani FUDŠ na tej povezavi.
Vloga mora obvezno vsebovati:

 • življenjepis v obliki Europass
 • izpolnjen kadrovski vprašalnik na povezavi.

Dokazila o izobrazbi lahko kandidat dostavi na vpogled naknadno.
Delodajalec bo obravnaval samo popolne vloge.
Uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.

Kontaktna oseba delodajalca: Klara Remec, 05 333 00 90, klara.remec@fuds.si

Datum objave: 7. 10. 2021