You are currently viewing DESTIGMATIZACIJA DUŠEVNIH TEŽAV IN PSIHOSOCIALNE POMOČI

DESTIGMATIZACIJA DUŠEVNIH TEŽAV IN PSIHOSOCIALNE POMOČI

  • Post category:Obvestila

Iniciative v okviru predmeta Vodenje participacije in pomoči v skupnosti

Stigma oseb z duševnimi težavami se manifestira na številnih področjih ter predstavlja veliko breme tako za osebe z duševnimi težavami kot tudi njihove bližnje in družbo kot celoto.

Zato smo se pri predmetu Vodenje participacije in pomoči v skupnosti, ki se izvaja na magistrskem programu Psihosocialno svetovanje in ga izvaja doc. dr. Janja Mikulan Kildi, odločili, da študentje razvijejo manjše iniciative, s pomočjo katerih bi lahko prispevali k destigmatizaciji duševnih težav in pomoči v svojih skupnostih. Odlične iniciative so rezultat dejstva, da so študentje prevzeli vloge aktivnih in odgovornih članov skupnosti prakse.

Kljub številnim izzivom, ki jih je seboj prinesla tudi epidemija Covid-19, so študentje sodelovali v skupnih razpravah in dejavnostih, si izmenjevali informacije, znanja in izkušnje ter gradili in negovali medsebojne odnose. Z veliko mero predanosti, angažmaja in kreativnosti so dokazali, da lahko že v relativno kratkem času podajo pomemben prispevek k razumevanju in sprejemljivosti duševnih težav in pomoči.

Podrobnejše informacije o iniciativah si lahko preberete v spodaj priloženi brošuri.