You are currently viewing Prilagoditev prostorov in opreme za študente s posebnimi potrebami

Prilagoditev prostorov in opreme za študente s posebnimi potrebami

  • Post category:Obvestila

Urejeni prostori in dostopna fakulteta tudi za gibalno in senzorično ovirane

Prilagoditve fakultetnih prostorov in opreme za študente s posebnimi potrebami smo začeli izvajati konec meseca maja leta 2018. Projekt je bil zasnovan po smernicah Nacionalne agencije Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu NAKVIS. S strani Urbanističnega inštituta Republike Slovenije smo prejeli tudi oceno dostopnosti objekta za osebe z gibalno in senzorično oviranostjo, in tako v skladu z njihovimi priporočili začeli s prvimi tehničnimi prilagoditvami urejati svoje prostore.

Meseca maja 2021 je projekt dobil nadgradnjo v svoji investiciji. Skupaj z Zavodom Dostop, ki tesno sodeluje z Društvom Študentov invalidov Slovenije, Svetom za invalide Mestne občine Nova Gorica, Mestno občino Nova Gorica in Medobčinskim društvom slepih in slabovidnih Nova Gorica, smo uspešno in kvalitetno uredili prostore prilagojene tudi za slepe in slabovidne na obeh naših lokacijah, tako v Novi Gorici kot tudi v Ljubljani.

Z uspešno izvedbo projekta smo na ta način študentom z gibalno in senzorično oviranostjo omogočili lažji in dostopnejši študijski proces.