You are currently viewing Zgodbe uspešnih diplomantov V

Zgodbe uspešnih diplomantov V

Amir Crnojević – diplomant študijskega programa Socialni menedžment (VS)

»Socialni menedžment se mi je zdel edina logična izbira, saj sem želel pridobiti znanja s področja vodenja ljudi in organizacije.«

Amir Crnojević

1. Radi bi spoznali Amirja Crnojevića. Kaj nam lahko poveste o sebi?

Avtor fotografije Primož Lukežič

Sem ambiciozen in družbeno aktiven človek, ki večino svojega časa namenjam skupnostnemu delu. Sedmo leto (drugi mandat) sem predsednik Četrtne skupnosti Posavje Mestne občine Ljubljana, svoje profesionalno delo pa opravljam na področju dolgotrajne oskrbe starejših ljudi; v Zavodu za oskrbo na domu Ljubljana vodim dva programa in medgeneracijski projekt. Sem predsednik Gerontološkega društva Slovenije, uveljavljam pa se tudi na akademskem področju, saj predavam na Gea College. Dejaven sem tudi v organih upravljanja javnih zavodov. V prostem času se zelo rad odpravim v naravo, najraje v hribe. Veliko mi pomenijo partnerstvo, družina in prijatelji. Tako nekako bi strnil nekaj besed o sebi.

2. Se vaše otroške sanje prekrivajo s tem, s čimer se ukvarjate danes?

Otroštvo sem preživel v manjšem kraju, na vasi in že kot otrok sem rad pomagal drugim ljudem, še posebej starejšim, denimo pri raznih opravilih. Zanje sem odšel po drva, v trgovino, na pošto … Čut za sočloveka imam že od nekdaj, veliko pa je pripomogla tudi mama, saj sem sledil njenemu zgledu … Sprva sem se poklicno usmeril v zdravstvo. Obiskoval sem srednjo zdravstveno šolo in se izobraževal za poklic zdravstvenega tehnika. Pa se ni izšlo iz povsem osebnih razlogov. Po premisleku sem se vpisal na ekonomijo in tekom izobraževanja pogrešal bolj človeške teme. Po uspešno zaključeni maturi sem se odločil, da se vpišem na višješolski študijski program Organizator socialne mreže, ki je bil takrat dokaj nov in sem videl priložnost, da se s to izobrazbo približam želji, ki je bila, da postanem socialni delavec. Po uspešnem zaključku študija in pridobitvi strokovnega naziva organizator socialne mreže sem razmišljal, kako nadaljevati študij. Odločil sem se za Socialni menedžment na Fakulteti za uporabne družbene študije. Ob zaključku sem pridobil strokovni naziv diplomant socialnega menedžmenta. Še isto leto sem se vpisal na Fakulteto za socialno delo. Po dodatnem letniku sem nadaljeval študij na magistrskem programu Socialno delo s starimi ljudmi.

3. Zakaj ste se med vsemi fakultetami odločili vpisati ravno na Fakulteto za uporabne družbene študije? Kaj vas je na fakulteti pritegnilo? Kaj vas je študij na študijskem programu Socialni menedžment (VS) naučil, katera potrebna znanja in kompetence vam je prinesel?

Ob zaključku višješolskega programa Organizator socialne mreže sem razmišljal o tem, katera znanja bi še želel pridobiti in raziskal ponudbo izobraževanj na trgu. Socialni menedžment se mi je zdel edina logična izbira, saj sem želel pridobiti znanja s področja vodenja ljudi in organizacije.

Dober vtis name so naredili že na informativnem dnevu, kasneje pa so se izkazali tudi v referatu, kjer so imeli vedno izjemen posluh za študente.

Menim, da je vsak profesor na svoj način prispeval k temu, da sem se izoblikoval tudi na področju socialnega menedžmenta in pridobil znanja in kompetence za vodstvena ter vodilna delovna mestna na področju socialnega varstva. Najljubša so mi bila predavanja dr. Nevenke Podgornik, ki je bila kasneje tudi moja mentorica pri diplomskem delu.

4. Kaj vam je predstavljajo največji izziv pri začetku karierne poti in kako ste se z njim soočali?

Največkrat mi je največji izziv predstavljala ravno izobrazba, saj sem izkazoval široko strokovnost in poznavanje področja, a nisem imel ustrezne izobrazbe, da bi zasedel določeno delovno mesto. Ves čas svojega terciarnega izobraževanja sem namreč delal in se obenem izobraževal kot izredni študent.

5. Kako bi opisali svoj delovni dan? Ste s potjo, na katero vas je življenje pripeljalo, zadovoljni? Kako ste unovčili izkušnje, sposobnosti, kompetence in znanja, ki ste jih pridobili tekom študija?

Moj delovni dan se začne med 7.30 in 8.30. Sestanki, organizacija dela, aktivnosti in podobno so del vsakdana, ljudje ali dogodki pa so tisti, ki vsak moj dan vedno znova naredijo drugačen in popoln. Vse sposobnosti, kompetence in znanje, ki sem jih pridobil tekom študija, mi danes izjemno koristijo tako v zasebnem življenju, pri organiziranju samega sebe kot tudi na profesionalnem področju, na primer pri organiziranju dela, vodenju ljudi, projektov … Seveda je treba imeti tudi nekaj talenta in osebnostnih lastnosti, ključna pri vsem tem pa je tudi dobra izobrazba.

6. Po čem se sami razlikujete od diplomantov sorodnih fakultet, zakaj izstopate? Kaj je tista ključna lastnost, ki vas kot diplomanta na FUDŠ postavi pred ostale?

Težko bi rekel, da izstopam. Svojih sposobnosti nikoli ne primerjam s sposobnostjo drugih ljudi, saj verjamem, da sem prejel natanko tiste, ki jih potrebujem, da opravim svojo življenjsko nalogo. Prav gotovo pa bi lahko izpostavil številne aktivnosti, moje dosedanje delo, pomembnost mreženja … Nikoli se ne ustavim, vedno se ženem naprej, imam jasne cilje in vizijo, ki jo vsakodnevno udejanjam.

7. Kaj bi svetovali nekomu, ki je na začetku svoje karierne poti in se boji stopiti iz cone udobja?

Ključna lastnost je vztrajnost z veliko volje in poguma. In zavedanje, da v coni udobja ne bomo rasli, ne osebno ne strokovno. Šele ko to zavedanje postane tudi želja po spremembah, smo na pravi poti.  Saj veste, kako pravijo: ni pomembno, kolikokrat v življenju pademo, ampak da se vedno znova poberemo.

Karierni center FUDŠ