You are currently viewing Srečanje Alumni kluba FUDŠ

Srečanje Alumni kluba FUDŠ

»Povezani tudi po zaključku študija!«

V sredo, 23. junija, je Alumni klub Fakultete za uporabne družbene študije organiziral srečanje članov kluba.

Rdeča nit, ki povezuje vse dogodke, ki jih organizira Alumni klub je spoznavanje in valorizacija okolja, kjer deluje fakulteta.

Prav zaradi tega so člani sveta Alumni kluba organizirali vodeni ogled Frančiškanskega samostana Kostanjevica v Novi Gorici, kjer smo vsi skupaj odkrivali njegove znamenitosti in posebnosti.

Sledilo je prijetno druženje v prostorih fakultete. Dogodka so se udeležili tudi predstavniki vodstva fakultete, profesorji in strokovni sodelavci.

Zahvala vodstvu fakultete, ker je finančno podprlo dogodek in Kariernemu centru za organizacijsko podporo.

Alumni klub vas pričakuje na prihodnjih dogodkih, z željo da bi še naprej spoznavali naše kraje in ostajali povezani s fakulteto.