You are currently viewing Razpis za pogodbeno sodelovanje pri pedagoškem delu – Visokošolski učitelj v nazivu docent, izredni profesor ali redni profesor- m/ž, za predmet Epistemologija psihoterapije in svetovanja

Razpis za pogodbeno sodelovanje pri pedagoškem delu – Visokošolski učitelj v nazivu docent, izredni profesor ali redni profesor- m/ž, za predmet Epistemologija psihoterapije in svetovanja

Delodajalec: FAKULTETA ZA UPORABNE DRUŽBENE ŠTUDIJE V NOVI GORICI
GREGORČIČEVA ULICA 19
5000 NOVA GORICA
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela:
REFERENT ZA ŠTUDIJSKE IN ŠTUDENTSKE ZADEVE – M/Ž
Kraj opravljanja dela: Ljubljana, Leskoškova 9 e

Rok za prijavo kandidatov: 15. julij 2021

Opis sodelovanja:

  • organiziranje ali soorganiziranje vseh aktivnosti za izvedbo predmeta v skladu z učnim načrtom in dognanji stroke ter koordinacija dela in nadzor nad delom ostalih izvajalcev predmeta (asistentov, tehničnih in drugih sodelavcev);
  • predavanja študentom, vodenje seminarjev in drugih pedagoških aktivnosti pri predmetu v obsegu 20 ur;
  • vodenje, ocenjevanje in popravljanje izpitnih nalog in preizkusov.

Termin opravljanja dela in trajanje sodelovanja:

  • izvedba predmeta je v drugem semestru študijskega leta 2021/2022, skladno z dogovorjenim urnikom pedagoških obveznosti
  • trajanje: študijsko leto 2021/2022 z možnostjo nadaljnjega sodelovanja v primeru doseganja ustreznih rezultatov

POGOJI ter OBVEZNA dodatna znanja oziroma zmožnosti/kompetence:

  • doktorat znanosti
  • izpolnjevanje pogojev za izvolitev najmanj v naziv docenta po merilih FUDŠ oziroma veljavna izvolitev v ta ali višji naziv in sicer za področje, ki pokriva predmet Epistemologija psihoterapije in svetovanja. Merila za izvolitev v nazive visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev in visokošolskih sodelavcev Fakultete za uporabne družbene študije v Novi Gorici so dostopna na spletni strani fakultete na povezavi https://www.fuds.si/sites/default/files/merila_za_izvolitev_v_nazive_-upb3_30.9.2017.pdf.

Informacije o učnem načrtu predmeta

Na spletni strani fakultete na povezavi:

https://www.fuds.si/wp-content/uploads/2020/07/1.L.PSPMAG.Epistemologija-psihoterapijein-svetovanja-Korde%C5%A1.pdf

Rok za prijavo kandidatov: 15. julij 2021

Način prijave kandidatov:

Kandidati naj pošljejo pisno vlogo z življenjepisom ter ostalimi dokazili preko e-pošte na naslov dekanat@fuds.si.

Kontaktna oseba delodajalca:

doc. dr. Primož Rakovec, Vodja oddelka za psihosocialno pomoč in svetovanje
e-naslov: primoz.rakovec@fuds.si
tel. št. 041 775 588

Datum objave: 23.6.2021