You are currently viewing Obvestilo glede izvajanja študija v tekočem študijskem letu

Obvestilo glede izvajanja študija v tekočem študijskem letu

  • Post category:Covid-19

Izvajanje študijskega procesa do zaključka študijskega leta 2021-22

Upoštevajoč trenutno veljavno nacionalno zakonodajo se bo študijsko leto 2021/22 izvedlo v klasični obliki (v živo v predavalnicah fakultete). V primeru morebitnih sprememb na tem področju, sprejetih s strani pristojnih nacionalnih organov, vas bomo nemudoma obvestili. 

Izvajanje študijskega procesa do zaključka študijskega leta 2020-21

Upoštevajoč trenutno veljavna nacionalna navodila in priporočila za preprečevanje širjenja bolezni COVID-19 bo študij na Fakulteti za uporabne družbene študije v akademskem letu (2020/21) še naprej potekal na daljavo. Predavanja/seminarji/vaje vseh študijskih programov se bodo izvajala z uporabo spletne platforme ZOOM.

Na lokacijah se bo fizična prisotnost študentov zahtevala samo v izjemnih primerih, ko študijskih aktivnosti s pomočjo interaktivnih sredstev ni mogoče enakovredno nadomestiti. O natančni izvedbi posameznih študijskih programov in predmetov bo fakulteta študente ažurno obveščala. Glede izvedbe izpitov v juniju bodo študentje pravočasno obveščeni.

Ob morebitnih spremembah nacionalnih priporočil izvajanja študija oz. uvedbi dodatnih prilagoditev za preprečevanje širjenja bolezni COVID-19, lahko naknadno pride do sprememb pri načinu izvedbe študijskega procesa.