You are currently viewing Zgodbe uspešnih diplomantov IV

Zgodbe uspešnih diplomantov IV

Elma Okanovič, diplomantka univerzitetnega programa Uporabne družbene študije

Začela sem raziskovati in tako spoznala, da je FUDŠ prava fakulteta zame, da je to odločitev, ki me bo osrečila, zaradi zanimivega študijskega programa in predmetnika pa se lahko brez težav osredotočim na študij.

ELMA OKANOVIĆ

Preprosto je vedela, da je čas, da se odpravi drugam, da začne nekaj novega in zaupa v magičnost novih začetkov in izzivov. Nova dežela, nov jezik, novi ljudje in vsi strahovi, ki prežijo pred tako pogumno odločitvijo, so jo naredili še močnejšo, pripravljeno na novo poglavje na njeni poti. Nasmejana, polna novih spoznanj in priložnosti si je upala in uresničila željo raziskati nov, zanjo do tedaj nepoznan svet. Pogum je vse, pogum je pot, ki vodi do navidezno nedosegljivih meja in še višje. Spoznala je tisoče novih stvari, ljudi, pridobila neprecenljive izkušnje in znanja, ki jo vodijo tja, kjer nekoč želi pustiti pečat.

Elma Okanovič – Zgodbe uspešnih diplomantov

1. Prihajate iz Bosne in Hercegovine, natančneje iz Velike Kladuše. Med množico fakultet na ravni celotne Evrope, sveta ste se odločili ravno za dodiplomski in tudi podiplomski študij na Fakulteti za uporabne družbene študije. So mogoče lepote naše dežele botrovale k takšni odločitvi? Kateri je bil tisti ključni element, ki vas je prepričal, da ste se vpisali na Fakulteto za uporabne  družbene študije?

V življenju je treba sprejeti veliko pomembnih odločitev, ena izmed teh je zagotovo tudi izbira smeri izobraževanja. Mislim, da je slednja celo ena izmed najpomembnejših odločitev, saj ta vpliva na to, kateri poklic bomo v življenju opravljali in kaj bomo s tem dosegli. Po končani srednji šoli sem razmišljala, da zapustim svojo državo, saj se tam v prihodnosti nisem videla, in se odločila, da se podam v širni svet, iskat nove izzive. Pri odločitvi, kje bom študirala, sem razmišljala o več državah in kmalu sem dobila priložnost, da obiščem Slovenijo. Z gotovostjo lahko trdim, da je bila to ljubezen na prvi pogled. Že po prvem obisku sem bila prepričana, da je to država, v kateri si želim ostati. Čudovita narava, čudovita mesta, polna toplih ljudi, to je nekaj, kar človeka popolnoma privabi, ga prepriča in mu vzbudi željo po tem, da tukaj ostane. Za FUDŠ sem se odločila in posledično tudi vpisala zaradi nasveta prijateljice, ki je bila takrat študentka 1. letnika na FUDŠ  na dodiplomskem študijskem programu Uporabne družbene študije (sedaj preimenovan Socialni menedžment (UN)), po uspešnem diplomiranju sva obe pot nadaljevali študij še na podiplomskem programu Medkulturni menedžment, oba programa sta brezplačna tudi za državljane BiH. Prijateljica je bila nad kakovostjo predavanj in samim programom, ki ga fakulteta ponuja, več kot navdušena. Začela sem raziskovati in tako spoznala, da je FUDŠ prava fakulteta zame, da je to odločitev, ki me bo osrečila, zaradi zanimivega programa in predmetnika pa se lahko brez težav osredotočim na študij.

2. Študij je začetek novega raziskovanja na dolgem življenjskem potovanju. Sami ste uspešna diplomantka FUDŠ in sedaj tudi študentka magistrskega študijskega programa Medkulturni menedžment. Pred kakšne izzive vas je slednji postavil in kaj lahko izpostavite kot doprinos dosedanje študijske poti? 

Prihod v novo okolje nas gotovo postavi pred najrazličnejše izzive, zame sta največji izziv predstavljala jezik in prilagajanje študiju. V procesu prilagajanja so imeli tuji študentje na voljo podporo profesorjev in zaposlenih na fakulteti. Upam si trditi, da bi bil brez njihove podpore študij veliko težji in seveda s tem tudi motivacija za opravljanje študijskih obveznosti manjša. Tako smo ob njihovi podpori študentje marsikaj pridobili, tako na področju samega študija kot tudi pri navezovanju stikov, spopadanju z novim okoljem in izzivi, ki jih takšna odločitev potegne za seboj.

3. So se tekom študija na obeh stopnjah med vami in vašimi kolegi stkala nova prijateljstva? Kako se soočate s študijem, izpiti in posledično stiki z ostalimi kolegi preko spletnih aplikacij v tem času?

Med študijem sem spoznala veliko dobrih ljudi, s katerimi sem delila srečne in tiste manj srečne trenutke. Na podiplomskem študiju Medkulturni menedžment sem do sedaj spoznala eno osebo, s katero sva se na ta program skupaj tudi vpisali. Mislim, da je v takšni situaciji, kot je sedaj, zelo težko spoznati nove kolege, saj je zaradi online predavanj težko vzpostaviti tisti pristen in oseben stik, ki bi ga lahko npr. v predavalnici brez težav vzpostavili. Trenutno stanje predstavlja izziv za vse, posebej za nas študente, ki smo navajeni druženja v predavalnicah. Zame je tako težje ostati motivirana in hkrati opravljati vse študijske obveznosti, saj mi oseben stik s predavatelji in ostalimi kolegi veliko pomeni. Študij na daljavo pa ima seveda tudi svoje prednosti, najpomembnejša med njimi je zame zagotovo možnost ponovnega ogleda predavanj/vaj, ki se jih morda zaradi najrazličnejših obveznosti nismo mogli udeležiti pravočasno. Velikokrat pa si določene vsebine želimo ponovno poslušati in s tem tudi bolj poglobljeno študirati in posledično razumeti. Naslednja prednost, ki bi jo rada izpostavila, je čas, nekateri porabijo ogromno časa, da sploh pridejo do fakultete, sedaj se ta čas lahko izkoristi za intenzivnejšo pripravo na predavanje. To, da smo lahko glede na situacijo doma, obdani z najbližjimi in hkrati spremljamo vsa predavanja/vaje in izpolnjujemo ostale študijske obveznosti, je zelo dobrodošla in pozitivna stran online študija, posebej za nas, tuje študente.

4. Gotovo imate že sedaj želje in vizije za prihodnost, bi nam morda kakšno zaupali? Se po končanem študiju nameravate mogoče vpisati tudi na naš doktorski program? Mislite, da naša mala deželica ponuja raznoliko in pisano paleto možnosti pri zaposlitvi, se mogoče tudi sami najdete v katerem od slovenskih podjetij, institucij? Ali morda razmišljate o samostojni podjetniški poti?

Trenutno si najbolj želim, da uspešno zaključim študij, saj bom tako nase zelo ponosna in s ciljem, ki ga nameravam doseči, zelo zadovoljna. Nisem še razmišljala o tem, da bi se vpisala na doktorski program, ker sem trenutno osredotočena na magistrski študij in iskanje službe. Vsekakor mislim, da je Slovenija država, ki ponuja veliko, za to pa sta potrebna trud in motivacija za doseganje lastnih ciljev in želja. Glede na to, da sem oseba, ki se rada ukvarja s športom in sem med študijem uspešno trenirala nogomet, bi rada nadaljevala kariero v eni izmed športnih zvez v Sloveniji. Tudi o lastnem podjetju sem razmišljala, saj smo med študijem prisostvovali pri predmetih, ki so bili osredotočeni na podjetništvo samo, tako smo lahko pridobili veliko znanja in informacij o tem, kako narediti in uspešno izpeljati takšen korak. Sama se kot podjetnica vidim v prihodnosti, le čas in izkušnje potrebujem, da se odločim za tako velik izziv.

5. Poleg študija na FUDŠ trenutno opravljate tudi študentsko delo. Zagotovo vam bo to prineslo neprecenljive izkušnje in iztočnice tudi za prihodnjo karierno pot.  Zanima me, kako usklajujete študij in hkrati kariero? Je to mogoče izziv ali prednost, da se izpopolnete na različnih področjih in si hkrati širite obzorja za nadaljnje poti? Kaj menite, da je ključna lastnost, ki vas kot študentko na FUDŠ postavi pred ostale študente na sorodnih fakultetah? Kaj vas povezuje z rubriko Zgodbe uspešni diplomanti?

Vsekakor menim, da mi bo delo na fakulteti prineslo nove neprecenljive izkušnje. Zame to predstavlja izziv, tako lahko preverim in odkrivam, koliko sem na takšno delo pripravljena, ugotovim, kakšne so moje prednosti, kompetence, in morda na ta način odkrijem nekaj svojih novih potencialov. Hkrati pa je to zame tudi velika prednost, saj tako odkrivam nove možnosti in nova področja ter se tako lahko lažje odločim, s čim se bom v prihodnosti ukvarjala. Vsakodnevno se lahko seznanjujem z novimi načini komunikacije, samim procesom dela in izluščim, kaj je tisto, kar je resnično pomembno na samem delovnem mestu. Prednost vidim tudi v tem, da se vsakodnevno naučim novih stvari, zlasti rada nabiram, poslušam in odkrivam izkušnje in znanja ostalih zaposlenih na fakulteti. Vsekakor sem vesela in hvaležna, da sem dobila to priložnost, ker vem, da bo to nekaj posebnega. Ključna prednost študija na naši fakulteti je gotovo veliko število opravljenih raziskav, ki prinašajo znanje z najrazličnejših področij družbe. Na ta način lahko v celoti spoznaš delovanje družbe in imaš priložnost določene stvari razumeti na več različnih načinov, možnost spoznati nova področja in predvsem spoznati tudi samega sebe. Poleg raziskav, ki so del študija, imajo študentje priložnost sodelovati v različnih projektih in s tem pridobiti pomembne izkušnje.

6. Bi nam lahko zaupali, kako poteka vpis na FUDŠ? Na kaj morajo biti tuji študentje pozorni? Na koga se lahko obrnejo za dodatne informacije?

Na samem začetku je najpomembnejša oddaja prijave za vpis v roku, kot je določen z razpisom za vpis (prijavnih rokov je več). Prijavo je treba izpolniti in oddati na portalu eVŠ, kjer je treba oddati tudi ostale dokumente, potrebne za vpis (spričevalo 3. in 4. letnika in spričevalo o končani srednji šoli). Glede na to, da za vpis in obiskovanje predavanj znanje slovenskega ni pogoj, potrdila o zaključenem tečaju slovenščine ni treba priložiti. Ko se prijavni rok zaključi, se s strani fakultete prejme obvestilo, ali smo na željeni študijski program sprejeti, in vse informacije o postopku vpisa. Za dodatne informacije se lahko vedno obrnete na referat fakultete, kjer so zaposleni zelo prijazni in vedno na voljo.  Dosegljivi so tudi preko maila ali telefona, tako v slovenskem kot tudi v hrvaškem/bosanskem/srbskem jeziku.

7. Za konec bi rada, da nam, njim, vsem, ki to potrebujejo, zaupate in svetujete, kako se soočiti z najrazličnejšimi izzivi, ki jih prinaša sodobni čas, hkrati pa vlijete bodočim študentom pogum, da se tudi sami podajo v novo deželo, novim izzivom in dogodivščinam naproti.

Mladi se srečujejo s številnimi izzivi, med katere spadajo iskanje ustrezne fakultete, ustreznega študijskega programa, pomisleki glede študija in poznejše zaposlitve. Pred tremi leti sem se odločila za FUDŠ in prepričana sem, da sem se takrat odločila pravilno. Zaradi kakovosti in dostopnosti tako samega študija in z njim povezanih obveznosti, akademskega in strokovnega kadra bi ga priporočala vsem, ki so razmišljali o vpisu na FUDŠ, vendar o svoji dokončni odločitvi še vedno premišljujejo. Poleg prednosti, kot so popoldanska predavanja, ki študentom omogočajo, da poleg študija tudi delajo, je prednost tudi ta, da je naša fakulteta tujim študentom v primerjavi z drugimi zelo dostopna, predvsem zaradi procesa učenja novega jezika. Na naši fakulteti to ne predstavlja problema, ker na začetku obvladanje slovenskega jezika ni potrebno, to močno olajša postopek prilagajanja oz. privajanja na študij in na samo življenje v Sloveniji. Zelo mi je všeč, da so profesorji na voljo za vsa vprašanja, ki jih imajo študentje, da so vedno pripravljeni pomagati študentu in mu olajšati potek študija. Mislim, da je zelo pomembno, da se študent počuti varnega in slišanega. Poleg tega so programi, ki jih ponuja fakulteta, zelo koristni in niso namenjeni zgolj dolgočasnemu branju enih in istih stvari, ampak ponujajo zanimiva predavanja, zaradi katerih boste želeli novo predstavljene stvari, podatke in informacije dodatno raziskati.

Zgodbe uspešnih diplomantov
Vsebina: Karierni center FUDŠ