You are currently viewing Akademski seminarji

Akademski seminarji

Akademski seminarji, ki jih je kot dogodek oblikovala Fakulteta za uproabne družbene študije imajo cilj spodbujati in vzdrževati odlično raziskovalno okolje fakultete. Akademske seminarje bodo izvajali sami uslužbenci Fakultete za uporabne družbene študije, na katerih se bodo dotikali in razglabljali o najrazličnejših tematikah. Nova serija dogodkov, Akademski seminarji, tako ponuja priložnost za izmenjavo, sodelovanje in nadgradnjo raziskovalnega dela, ne glede na to, ali gre za napredno ali končno stopnjo razvoja.

Namen teh seminarjev je razširiti raziskovalno delo vseh raziskovalcev FUDŠ-ja med zainteresirano in širšo javnostjo. Z izmenjavo znanja in idej na teh srečanjih bodo raziskovalci, ki se jih bodo udeležili, dobili konkretne in izkušene napotke glede smeri svojih prihodnjih raziskav. Hkrati bodo srečanja udeležencem ponujala priložnost, da med svojimi povezanimi institucijami oblikujejo kolegijske mreže, s pomočjo katerih bodo lahko napredovali v skupnih raziskavah, ki uvajajo nova področja.

Akademski seminarji – izvedba

Vsak seminar bo trajal približno eno uro, vodil pa ga bo član akademskega osebja fakultete. Interesente za udeležbo na Akademskih seminarjih naprošamo, da o tem obvestijo doc. dr. Victor Cepoi (victor.cepoi@fuds.si), ki je zadolžen za koordinacijo vseh seminarjev.

Prvi seminar

Prvi akademski seminar bo potekal 20. aprila preko spletne aplikacije Zoom na povezavi: https://us02web.zoom.us/j/87173925523.
Prvo predstavitev bo na temo »Vzroki vzpona populizma v Evropi« imel prof. dr. Matevž Tomšič, vodja Inštituta za napredne družbene študije (IASS).

Vabljeni!