You are currently viewing FUDŠ zaposluje – visokošolski učitelj v nazivu predavatelj – m/ž na področju psihosocialne pomoči

FUDŠ zaposluje – visokošolski učitelj v nazivu predavatelj – m/ž na področju psihosocialne pomoči

JAVNA OBJAVA PROSTEGA DELOVNEGA MESTA

Delodajalec: FAKULTETA ZA UPORABNE DRUŽBENE ŠTUDIJE V NOVI GORICI
GREGORČIČEVA ULICA 19
5000 NOVA GORICA
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela:
VISOKOŠOLSKI UČITELJ V NAZIVU PREDAVATELJ – M/Ž na področju psihosocialne pomoči

Opis del in nalog:

 • izvedba predavanj in vodenje teoretskih, praktičnih in drugih oblik vaj oz. usposabljanja študentov na visokošolskem strokovnem študijskem programu,
 • priprava in izvedba preizkusov znanja študentov,
 • sodelovanje pri znanstveno-raziskovalnem delu,
 • sodelovanje pri ostalih aktivnostih, vezanih na pedagoško in znanstveno raziskovalno delo na področju stroke,
 • ostale naloge po navodilu delodajalca, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta.

Trajanje zaposlitve:

 • določen čas 1 leto (z možnostjo podaljšanja v primeru doseganja ustreznih rezultatov),
 • začetek dela 01.09.2021.

Vrsta zaposlitve:

polni delovni čas – 40 ur na teden

Pogoji za zasedbo delovnega mesta:

 • univerzitetna VII. stopnja/bolonjska 2. stopnja na področju psihosocialne pomoči/svetovanja, psihoterapije, socialnega dela, psihologije ali sorodnega področja,
 • zahtevan vozniški izpit kategorije B,
 • zahtevano znanje jezikov: angleški jezik (razumevanje-zelo dobro, govorjenje- zelo dobro, pisanje- zelo dobro) slovenski jezik (razumevanje-tekoče, govorjenje- tekoče, pisanje- tekoče),
 • zahtevana rač. znanja: urejevalniki besedil – osnovno, delo s preglednicami – osnovno.

Druga OBVEZNA dodatna znanja, druge zmožnosti/kompetence oz. drugi pogoji za zasedbo:

 • kandidat mora izpolnjevati pogoje za izvolitev v naziv predavatelja in sicer po merilih FUDŠ oziroma že ima veljavno izvolitev v ta naziv, ki jo je pridobil po enakih ali strožjih merilih od meril FUDŠ. Merila za izvolitev v nazive visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev in visokošolskih sodelavcev Fakultete za uporabne družbene študije v Novi Gorici so dostopna na povezavi https://www.fuds.si/sl/pravilniki.

Druga ZAŽELENA znanja oz. kompetence:

 • opravljeno ali že začeto dodatno usposabljanje na področju kognitivno-vedenjskega pristopa,
 • izkazana sposobnost in pripravljenost za znanstveno-raziskovalno delo,
 • izkazane praktične izkušnje na psihosocialnem področju,
 • izkazane sposobnosti za timsko delo in pripadnost.

Rok za prijavo kandidatov: 15. april 2021

Način prijave kandidatov

Kandidati naj izpolnijo pisno vlogo, ki je dostopna na spletni strani FUDŠ na tej povezavi

Vloga mora obvezno vsebovati:

 • življenjepis v obliki Europass
 • opis izpolnjevanja pogojev za izvolitev v naziv predavatelja oziroma datum veljavnosti odločbe o imenovanju v naziv ter organa, ki je naziv podelil
 • izpolnjen kadrovski vprašalnik na povezavi.

Dokazila o izobrazbi lahko kandidat dostavi na vpogled naknadno, po prejetem pozivu.

Delodajalec bo obravnaval samo popolne vloge, oddane v elektronski obliki.

Uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.
Kontaktna oseba delodajalca
doc. dr. Primož Rakovec, Vodja oddelka za psihosocialno pomoč in svetovanje
e-naslov: primoz.rakovec@fuds.si
tel. št. 041 775 588

Datum objave : 2. 4. 2021

Razpis v PDF obliki.