You are currently viewing Tutorski sistem na FUDŠ opravlja uspešno delo!

Tutorski sistem na FUDŠ opravlja uspešno delo!

Na fakulteti si s pomočjo tutorskega sistema prizadevamo, da se naši študenti dobro počutijo in da sproti rešujemo različne težave. V študijskem letu 2020/21 je bilo tako na fakulteti imenovanih 7 tutorjev učiteljev in 15 tutorjev študentov.

V študijskem letu 2020/21 smo začeli izvajati tudi novo obliko tutorstva, ki smo jo poimenovali tutorstvo za lažje opravljanje manjkajočih obveznosti. Namen te oblike tutorstva je nuditi pomoč študentom, ki v študijskem letu 2019/20 niso opravili vseh svojih obveznosti, in jim je bil bodisi podaljšan status bodisi jim je bilo odobreno izredno napredovanje v višji letnik, vezano na vpis za študijsko leto 2020/21. V to obliko tutorstva so se vključili 4 študenti z magistrskega študijskega programa Psihosocialno svetovanje.

V mesecu novembru 2020 so tutorji za lažje opravljanje manjkajočih obveznosti v sodelovanju z Kariernim centrom izvedli projekt “FUDŠ študentska svetovalnica”. Za “FUDŠ študentsko svetovalnico so pisali različne članke s katerimi so zavedajoč se, da slaba epidemiološka situacija povzroča med ljudmi različne duševne stiske, pomagali tako študentom kot širši javnosti.

Fakulteta se vedno bolj srečuje s študenti, ki prihajajo iz drugih jezikovnih in kulturnih okolij, zato v zadnjih nekaj letih še posebej velik poudarek namenja tutorstvu za tuje študente, ki je tujim študentom v veliko pomoč pri študiju. Posebnost sodelovanja tutorjev študentov za tuje študente je v tem, da so tutorji enako govoreči kot tutorandi, kar pripomore k hitrejšemu učenju jezika, predvsem pa vključevanju v okolje.

Lahko se pohvalimo, da so študentje načeloma precej zadovoljni s tutorskim sistemom na FUDŠ (M=4,12). 47% študentov je zelo zadovoljnih s sistemom, (zelo) nezadovoljnih pa je zgolj 6%.  

V študijskem letu 2019/20 se je na enega tutorja študenta v povprečju po pomoč obrnilo 8 študentov. Tutorji študenti s svojimi tutorandi najpogosteje komunicirajo ker preko socialnih omrežij.

V kolikor se vam pri študiju še vedno postavljajo različna vprašanja vas vabim, da stopite v kontakt s tutorji.

V naslednjih dneh bo Karierni center s pomočjo tutorjev študentov kontaktiral študente, ki v prvem semestru niso opravili nobenega izpita in jim ponudil pomoč in svetovanje.

Andreja Slejko Rojc,
Koordinatorka turorstva na FUDŠ