You are currently viewing FUDŠ študentska svetovalnica II del

FUDŠ študentska svetovalnica II del

FUDŠ študentska svetovalnica je projekt Kariernega centra FUDŠ, ki je v mesecu novembru nastal v sodelovanju s tutorji študenti za lažje opravljanje manjkajočih obveznosti. Glede na trenutno epidemiološko situacijo se veliko ljudi sooča z različnimi oblikami stisk kot so: tesnoba, anksioznost, izgorelost, preobremenjenost, panične motnje, itd. S skupnimi močmi in velikodušnostjo naših študentov iz oddelka za Psihosocialno pomoč in svetovanje, smo za vas pripravili tri zanimive članke, ki so plod dobrega interdisciplinarnega izobraževalnega pristopa naši fakulteti.

Photo from Pexels

Za FUDŠ SVETOVALNICO danes svetuje Jaka Kovačič, študent 1. letnika mag. študija Psihosocialno svetovanje, podpredsednik študentskega sveta in tutor. (jk.kovacic@gmail.com)

Samopomoč v kriznem obdobju

Znašli smo se v nenavadni in dokaj težki situaciji, lahko nas bodo takšna občutja, zaradi različnih razlogov, spremljala vse življenje v takšni ali drugačni obliki. Življenje nam prinaša preizkušnje in tega ne moremo spremeniti, lahko pa spremenimo svoje dojemanje tega, kaj in koliko je »težko«, ter krepimo svojo moč in sposobnost spopadanja s tegobami. To je jedro osebne rasti, ki se je lahko lotimo v času  epidemije. Slednja nudi priložnost, da ugotovimo sposobnost funkcioniranja pod večjimi pritiski. S kakovostno literaturo s področja filozofije, psihologije, psihoterapije in drugih ved si lahko pomagamo prevrednotiti notranji sistem prioritet in spremeniti pogled na življenje, ki bo bolj izpolnjujoče in konstruktivno. Lahko se lotimo učinkovite porabe časa in izkoristka lastnih potencialov z izpisom vrstnega reda prioritet in jim sledimo.

Priporočamo dnevni zapis dogodkov, misli, in čustev s katerim objektivneje spoznamo svoj miselni svet in posledice le teh. Gre za strnjeno obliko zapisov.

Primer:

Situacija / dogodekNegativne avt. misli (0–100 %)Čustva in moč  (0–100  %)Alternativne, pretehtane misli (0–100 %)Sedanje počutje (0–100 %)
Policijska ura, ob 21 h pridem domov.Kakšne ukrepe sprejema država? Čemu ta norost?!Jeza 90 % S tem ščitimo najstarejše, ki umirajo. Starejšim (svojcem) bi privoščil čim daljše življenje. 80 %Razumevanje, sprejemanje in večja mirnost.65 %

Za uspešno preseganje nelagodij, napetosti, anksioznosti, občutka nemoči ali obupa zapisujmo situacije, posledične negativne misli, ob tem doživeta čustva, pretehtano in nadomestno misel ter počutje po pretehtani misli. Jakost doživetij in misli vrednotimo od 0 do 100 %. Ob rednih, dnevnih zapisih je lahko učinkovit pripomoček za učenje bolj prilagojenega načina razmišljanja v posamezni situaciji.

Meditacija

Meditacija je ena izmed sprostitvenih tehnik, katere učinkovitost je prepoznana že tisočletja. Izvajamo jo sede, zaprtih oči, s pozornostjo usmerjeni na vdih in izdih. Gre za opazovanje – urimo se v osredotočenosti, ki je temelj za vsakršno dejavnost. Vaja naj traja 15–20 min in se izvaja vsaj deset dni za vidnejše rezultate. Usmerjanje pozornosti na dih in lastno telo je zavestna preusmeritev pozornosti iz miselnega toka na telo in čutne zaznave, kar omogoča globljo sproščenost. Učinek redne vadbe je mirnost, osredotočenost in svobodnejša izbiri misli.