You are currently viewing Gostujoča predavanja na 2. stopnji – Medkulturni menedžment

Gostujoča predavanja na 2. stopnji – Medkulturni menedžment

Drugo gostujoče predavanje na študijski smeri Medkulturni menedžment (predmet Ekonomska in poslovna kultura) se bo odvijalo ta petek, 20. 11. 2020. Z nami bo Mojca Premrl.

Magistrski študijski program Medkulturni menedžment je zasnovan na podlagi predpostavljenih izzivov kulturne raznolikosti v lokalnem in nacionalnem okolju. Smer se osredotoča na ciljne karakteristike opravljanja najzahtevnejših delovnih mest v organizacijah državne uprave, nevladnih organizacijah ali različnih podjetij. Na poziciji lahko magister ali magistrica medkulturnega menedžmenta s širokim spektrom znanja in pridobljenih veščin opravlja delo menedžerja, uradnika, eksperta, organizatorja, mediatorja in drugih podobnih oblik delovnih mest.

Dr. Svitlana Buko, nosilka predmeta Ekonomska in poslovna kultura ter predavateljica na Fakulteti za uporabne družbene študije

Docentka dr. Svitlana Buko je sociologinja in kulturologinja, rojena v St. Peterburgu, ki je v študijskem letu 2020/2021 prevzela vlogo nosilke in predavateljice predmeta drugega letnika magistrskega študijskega programa – Ekonomska in poslovna kultura. Dokončala je program mednarodne izmenjave v Kaliforniji, diplomirala iz humanistike na sanktpeterburški družboslovni univerzi (Rusija, 2002) in doktorirala na Državni znanstveni akademiji, Inštitut za sociologijo (Ukrajina, 2009). Rezultate svojih raziskav pa predstavlja na mednarodnih konferencah v Rusiji, ZDA, Ukrajini, Italiji, Avstriji, Nemčiji, Španiji, Romuniji, Sloveniji, Srbiji, Belgiji, na Irskem in Cipru.Od leta 2018 pa vse do danes se osredotoča predvsem na preučevanje slovensko-italijanskih obmejnih odnosov Nova Gorica – Gorizia (italijanska Gorica).
Trenutno vodi projekt z naslovom »24- urni čezmejni izziv«. Glavni cilj projekta je na primeru pokazati, kako razviti in okrepiti čezmejne medkulturne kompetence skupine mladih medkulturnikov na teritoriju treh meja: južne Avstrije, severne Italije in južne Slovenije. Raziskave na podlagi projekta se neposredno uporabljajo v praksi poučevanja, zlasti za seminarsko delo v okviru predmeta »Ekonomska in poslovna kultura.«

Ekonomska in poslovna kultura – predmet drugega letnika magistrskega programa Medkulturni menedžment

Pri predmetu Ekonomska in poslovna kultura se študentje v večini srečujejo z družbeno-ekonomskimi okolji različnih držav oz. družb ter različnih vzorcev medkulturnega sodelovanja in poslovnega vedenja. Spoznavajo tako formalno kot neformalno obliko poslovne kulture.
Svoj predmet je dr. Buko opisala: »Pri našem predmetu se osredotočamo na razumevanje pojavov in njihove povezave s strukturo ter razvojem družbe. Odgovarjamo na vprašanja, kaj je poslovna kultura in kako jo je mogoče razumeti/analizirati/meriti skozi teorije. Študenti delajo v majhnih skupinah in večinoma na praktičnih rešitvah poslovnih primerov. Za pridobivanje podatkov uporabljajo teorije, ki temeljijo na raziskavah (primeri medkulturnega poslovnega sodelovanja). Predmet začenjamo spoznavati v lokalnem okolju s poudarkom na regionalnem tromejnem sodelovanju Italija-Slovenija-Avstrija in ga razširimo na globalno medkulturno poslovno komunikacijo. Študenti delajo tako individualno kot tudi v skupinah. Med vodji projektov razgrajujejo medkulturne konflikte in ponujajo rešitve. Zunanji strokovnjaki, ki velikokrat sodelujejo pri predmetih kot zunanji govorci, prinašajo našim študentom praktične komponente in tako pomagajo povezati teorije s projekti iz resničnega sveta.«
V sklopu svojega predmeta se za tekoče študijsko leto povezuje z velikim številom zunanjih strokovnjakov in predavateljev, ki z veseljem delijo svoje prvovrstne izkušnje med naše študente. S tem namenom lahko izpostavimo bogate praktične izkušnje, ki jih naši študentje pridobijo z obiskovanjem magistrskega študijskega programa Medkulturni menedžment.

Drugo gostujoče predavanje zunanjega predavatelja – Mojca Premrl, koordinatorka za evropske projekte

Drugo gostujoče predavanje se bo v sklopu predmeta Ekonomska in poslovna kultura odvijalo ta petek, 20. 11. 2020. Gostili bomo Mojco Premrl, koordinatorko za evropske projekte z Oddelka za gospodarstvo in razvojne zadeve na Mestni občini Ajdovščina. Predavanje z naslovom: »Guest Talk Managing Cross-border Projects:  Vipava« se bo dotikalo predvsem aktualnih tem povezanih z zaprtjem meje s sosednjo Italijo. Debata s primarno temo čezmejnega projekta občine Vipava, celotne Vipavske doline ter FVG bo razvijala vprašanja o vzpostavitvi takšne vrste projekta, kjer se vodenje in delo skupin iz dveh držav z različnimi operativnimi sistemi združuje v eno. Skupaj bomo razmišljali o dobrih in slabih lastnostih takšnega projekta ter pridobljenih izkušnjah, ki bi nam jih prineslo takšno povezovanje.

FUDŠ vabi na predavanje Mojce Premrl, ki se bo odvijalo ta petek, 20. 11. 2020 preko spletne platforme Zoom.

Predavateljica: Mojca Premrl, koordinatorka za evropske projekte
Naslov dogodka: Guest Talk Managing Cross-border Projects:  Vipava
Datum dogodka: petek, 20. 11. 2020
Čas dogodka: 17.00–17.45
Zoom povezava: https://zoom.us/j/97734785286