You are currently viewing FUDŠ zaposluje – strokovni sodelavec v referatu LJ

FUDŠ zaposluje – strokovni sodelavec v referatu LJ

JAVNA OBJAVA PROSTEGA DELOVNEGA MESTA

Delodajalec: FAKULTETA ZA UPORABNE DRUŽBENE ŠTUDIJE V NOVI GORICI
GREGORČIČEVA ULICA 19
5000 NOVA GORICA
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela:
REFERENT ZA ŠTUDIJSKE IN ŠTUDENTSKE ZADEVE – M/Ž
Kraj opravljanja dela: Ljubljana, Leskoškova 9 e

Opis del in nalog:

 • odgovarjanje na vprašanja študentov, vezana na študijske zadeve
 • priprava razpisov za vpis na študijske programe
 • sodelovanje pri postopku priznavanja izobraževanja za namen nadaljevanja študija in pri postopku priznavanja formalnih in neformalnih znanj študentov
 • priprava gradiva s področja študijskih zadev, o katerih odločajo organi fakultete ter priprava sklepov in obveščanje študentov
 • tehnična koordinacija na dislokaciji fakultete in opravljanje nalog po navodilu informatika
 • pomoč pri koordinaciji študijske prakse in ostalih obštudijskih zadev na dislokaciji fakultete ter opravljanje drugih nalog po navodilu vodje kariernega centra
 • opravljanje drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta in del po nalogu vodje.

Zahtevana izobrazba:

Najmanj srednja izobrazba.

Trajanje zaposlitve:

Določen čas 1 leto z možnostjo podaljšanja za nedoločen čas.

Vrsta zaposlitve:

Polni delovni čas (40 ur na teden).

Zahtevane delovne izkušnje: da – vsaj 1 leto pri opravljanju podobnih nalog

Zahtevano znanje jezikov:

 • slovenski jezik: razumevanje-zelo dobro, govorjenje-zelo dobro, pisanje-zelo dobro
 • angleški jezik: razumevanje- dobro, govorjenje- osnovno, pisanje- osnovno
 • znanje hrvaškega/srbskega jezika je prednost.

Zahtevana računalniška znanja:

 • osnove HTML kode
 • osnove konfiguracije mreže
 • računalniška pismenost
 • prepoznavanje in odpravljanje napak na računalniški opremi
 • osnovno znanje operacijskega sistema macOS
 • poznavanje operacijskega sistema Windows
 • poznavanje računalniške opreme, komponent in mrežne opreme
 • urejevalniki besedil – osnovno
 • delo s preglednicami – osnovno
 • delo z bazami podatkov – osnovno

Drugi dodatni pogoji oziroma druge sposobnosti/osebne lastnosti:

 • izpit iz splošnega upravnega postopka je prednost
 • sposobnost hitrega dojemanja in prilagajanja novim situacijam, smisel za organizacijo dela, dobre psihofizične sposobnosti, občutek za delo z ljudmi in timsko delo, prijaznost, odločnost, zanesljivost, samozavest, samoiniciativnost, lojalnost in diskretnost, komunikativnost
 • vozniški izpit kategorije: B

Rok za prijavo kandidatov: 18. november 2020

Način prijave kandidatov

Kandidati naj izpolnijo pisno vlogo, ki je dostopna na spletni strani FUDŠ na tej povezavi.
Vloga mora obvezno vsebovati:

 • življenjepis v obliki Europass
 • izpolnjen kadrovski vprašalnik na povezavi.
  Dokazila o izobrazbi lahko kandidat dostavi na vpogled naknadno.
  Delodajalec bo obravnaval samo popolne vloge.

Uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.
Kontaktna oseba delodajalca: Klara Remec, 05 333 00 90, klara.remec@fuds.si

Razpis v PDF obliki.