You are currently viewing Poročilo s poletne šole

Poročilo s poletne šole

Skupina študentov Fakultete za uporabne družbene študije se je udeležila poletne univerze CEEPUS z naslovom ” Identities Under Pressure?” Changing European Union, New Global Order in the Making”.

Poletna univerza se je odvijala v Madžarskem mestu Pecs od 28. 6. Do 7. 7. 2018.

Poletna univerza, ki je potekala v okviru CEEPUS mreže ” Europe from the Visegrad Perspective” v katero je vključena FUDŠ je povsem navdušila udeležence.

Osebno izkušnjo študenta Roka Bratine lahko preberete na njegovem blogu.