Vizualna komunikacija za izboljšanje uporabniške izkušnje mladih

V okviru projekta Po kreativni poti, z naslovom: Vizualna komunikacija za izboljšanje uporabniške izkušnje mladih, so študenti skupaj z mentorji izdelali priročnik z istim naslovom.

Javni razpis projektno delo z gospodarstvom in negospodarstvom v lokalnem in regionalnem okolju – Po kreativni poti do znanja 2017 – 2020, je bil finaciran s strani Javnega sklada Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije. V okviru projekta, ki ga je vodil izr.prof.dr.Andrej Raspor je sodelovalo je skupaj 7 študentov, dva pedagoška iz FUDŠ in dva delovna mentorja iz gospodarstva.

Vključeni organizacijo so bili Poetic Outline, Petra Mittoni Vavtar, s.p. in Mladinski center Zagorje ob Savi.

Na spodnji povezavi si lahko preberete zelo zanimiv priročnik, ki je nastal v okviru tega projekta.

VIZUALNA KOMUNIKACIJA PKP FUDŠ 2018