Raziskava Medijske navade starejših (65 let in več)

  • Post category:Raziskave

Na spletni strani pismenost.si najdete novo podatkovno zbirko in povzetek ključnih ugotovitev o medijskih navadah v Sloveniji – tokrat o navadah starejših občanov (avtorji: izr. prof. dr. Andrej Kovačič, prof. dr. Mateja Rek, Kristina Brumat)

Predstavljena podatkovna zbirka vsebuje kvalitativno in kvantitativno zbrane podatke mnenj oseb starih 65 let in več. Osebe vključene v vzorec in intervju dobro predstavljajo slovensko populacijo starejših tako po spolu, starosti, izobrazbi in mestu domovanja. Kvalitativno je bilo izvedeno 18 intervjujev s pomočjo delno strukturiranega vprašalnika. V kvantitativnem delu smo zajeli mnenja 322 respondentov s 50-imi spremenljivkami (od teh je bilo 8 demografskih). Podatki so bili pridobljeni z osebnim intervjujem v prisotnosti raziskovalca med 10.5.2018 in 30.9.2018 v Sloveniji. Izpostavili smo naslednje tematike:

1)      povprečna dnevna izpostavljenost medijem,

2)      raba interneta in družbenih omrežij,

3)      z mediji povezano deljenje informacij na spletu,

4)      kritični pogled na medije,

5)      specifična vprašanja, povezana s starejšimi.

Rezultati kažejo v prvi vrsti na podobnosti in razlike tudi znotraj različnih skupin starejših oseb. Podobnosti so vidne pri relativno enotnem spremljanju klasičnih medijev – zlasti televizije. Razlike pa se pojavljajo zlasti pri uporabi sodobnih medijev – interneta in družbenih omrežij.

medijska pismenost starejših FUDŠ