Postavitev izhodišč za razvoj turizma za starejše in gibalno ovirane osebe

V okviru projekta Po kreativni poti, z naslovom Postavitev izhodišč za razvoj turizma za starejše in gibalno ovirane osebe, so študenti skupaj z mentorji izdali knjigo z istoimenskim naslovom.

V okviru projekta, ki ga je vodil izr.prof.dr.Andrej Raspor , je sodelovalo skupaj 7 študentov, dva pedagoška izvajalca pri FUDŠ in dva delovna mentorja iz gospodarstva. Vključeni organizaciji sta bili Lektoriranje in izobraževanje Bojan Macuh s. p. in URTP, Svetovanje v turizmu, Andrej Šumer s. p.

Javni razpis projektno delo z gospodarstvom in negospodarstvom v lokalnem in regionalnem okolju – Po kreativni poti do znanja 2017 – 2020, je bil finaciran s strani Javnega sklada Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije.

Postavitev izhodišč za razvoj turizma za starejše 3 10 2018