Enrollment 2021/2022

DODIPLOMSKI ŠTUDIJ

SOCIALNI MENEDŽMENT (UN)

Pri vpisu na redni študij do 30. 6. 20, ste oproščeni plačila vpisnine v višini 49,00 €! Pri vpisu do 30. 6. 2020 na izredno obliko študija, vam priznamo na plačilo šolnine 10 % popust! – to bo potrebno urediti.

Brezplačen študij tudi za zaposlene!

RAZPIS ZA VPIS

Prijavna roka za vpis:

12. 2. – 18. 3. 2020

20. 8. – 28. 8. 2020

Fakulteta se lahko odloči za dodaten rok za zapolnitev prostih vpisnih mest, če po zaključku 2. prijavnega roka ostanejo prosta mesta.

Vpis po merilih za prehode ( vpis v višji letnik): 1.9.2020 – 17.9.2020

SOCIALNI MENEDŽMENT (VS)

Za oddano prijavo do 30. 6. 2020 se vam ob plačilu šolnine prizna popust v višini 10 %!

RAZPIS ZA VPIS

prijavna roka za vpis: 

17. 2. – 21. 8. 2020

22. 8. – 28. 9. 2020
 
Fakulteta se lahko odloči za dodaten rok za zapolnitev prostih vpisnih mest, če po zaključku 2. prijavnega roka ostanejo prosta mesta.
 
Vpis po merilih za prehode (vpis v višji letnik): 1.9. – 28. 9. 2020

PSIHOSOCIALNA POMOČ

Za vpis do 30. 6. 2020  se vam ob plačilu šolnine prizna popust v višini 10 %!

RAZPIS ZA VPIS

prijavna roka za vpis: 

17. 2. – 21. 8. 2020 

22. 8. 2020 – 28. 9. 2020

Fakulteta se lahko odloči za dodaten rok za zapolnitev prostih vpisnih mest, če po zaključku 2. prijavnega roka ostanejo prosta mesta.

Vpis po merilih za prehode (vpis v višji letnik): 1.9. – 28. 9. 2020

MAGISTRSKI ŠTUDIJ

MEDKULTURNI MENEDŽMENT

Pri vpisu na redni študij do 30. 6. 20, ste oproščeni plačila vpisnine v višini 49,00 €! Pri vpisu do 30. 6. 2020 na izredno obliko študija, vam priznamo na plačilo šolnine 10 % popust!

Brezplačen študij tudi za zaposlene!

RAZPIS ZA VPIS

prijavna roka za vpis:

16. 3. 2020 (*oziroma od dne objave razpisa) do 30. 6. 2020

1. 7. 2020 do 28. 9. 2020

Fakulteta se lahko odloči za dodatne rok za zapolnitev mest, če po zaključku 2. prijavnega roka ostanejo prosta mesta.

PSIHOSOCIALNO SVETOVANJE

za vpis do 30. 6. 2020 se vam ob plačilu šolnine prizna popust v višini 10 %!

RAZPIS ZA VPIS

prijavna roka za vpis: 

16. 3. – 30. 6. 2020

1. 7.  – 28. 9. 2020 

Fakulteta se lahko odloči za dodatne rok za zapolnitev mest, če po zaključku 2. prijavnega roka ostanejo prosta mesta.

DOKTORSKI ŠTUDIJ

SOCIOLOGIJA

za vpis do 30. 6. 2020 se vam ob plačilu šolnine prizna popust v višini 10 %!

RAZPIS ZA VPIS

prijavni rok za vpis: 

16. 3. – 30. 6. 2020 

1.7. – 28. 9. 2020

Fakulteta se lahko odloči za dodatne rok za zapolnitev mest, če po zaključku 2. prijavnega roka ostanejo prosta mesta.

študijski program za izpopolnjevanje

PSIHOTERAPEVTSKA PROPEDEVTIKA

za vpis do 30. 6. 2020 se vam ob plačilu šolnine prizna popust v višini 10 %!

RAZPIS ZA VPIS

prijavni rok za vpis: 

17. 2. – 28. 9. 2020 

Postopek vpisa:

V času prijavnega roka morate preko portala eVŠ oddati elektronsko prijavnico za vpis: http://portal.evs.gov.si/prijava/

Prijavnico je mogoče oddati na 2 načina:

  • s kvalificiranim digitalnim potrdilom (v kolikor ga imate): kandidat natisnjenega obrazca po pošti ne pošilja, temveč prijavo za vpis odda samo v eVŠ. Po pošti mora priporočeno poslati pristojni visokošolski prijavno-informacijski službi (samo v primeru prijave na program Uporabne družbene študije) oziroma direktno na fakulteto (za vse ostale programe) tiste priloge k prijavi, ki jih označi v prijavi, da jih bo oddal po pošti (na prilogi mora biti naveden sklic na številko prijave za vpis.)
  • brez kvalificiranega digitalnega potrdila (z uporabniškim imenom in geslom, se torej registrirate kot uporabnik): kandidat mora obrazec prijave poslati elektronsko v eVŠ, nato natisniti, podpisati in ga s prilogami priporočeno poslati po pošti pristojni visokošolski prijavno-informacijski službi (samo v primeru prijave na program Uporabne družbene študije) oziroma direktno na fakulteto (za vse ostale programe) največ pet dni po roku, določenem za pošiljanje obrazca v eVŠ.

OPOZORILA

  • v primeru prijave na programa Socialni menedžment (UN) in Medkulturni menedžment morate na prvem koraku/prvem okencu izbrati JAVNI VISOKOŠOLSKI ZAVOD, v primeru prijave na vse ostale programe morate izbrati ZASEBNI VISOKOŠOLSKI ZAVOD
  • v primeru prijave na REDNI/BREZPLAČEN študij morate izbrati lokacijo NOVA GORICA (redno se lahko vpišete, če še niste bili 2-krat redno vpisani na tej stopnji oz. te stopnje nimate še zaključene)
  • vsi tujci prijavo in dokazila pošiljate direktno na fakulteto

Informativni dnevi:

Na sedežu v Novi Gorici, Gregorčičeva 19 in na dislokaciji v Ljubljani, Leskoškova 9e.

14.2.2020, ob 10.00 in ob 17.00

15.2.2020, ob 10.00

22.5.2020 ob 17.00

21.8.2020 ob 17.00

18.9.2020 ob 17.00

Natančnejši podatki o informativnih dnevih bodo objavljeni na spletni strani fakultete.