Career Center

The Career Center is an independent department within the Dean’s Office.

Head of the SASS Career Center: Andreja Slejko Rojc, univ. dipl. ped. 

Location: School of Advanced Social Studies in Novi Gorici, Gregorčičeva ulica 19, 5000 Nova Gorica

Office hours: upon agreement at karierni.center@fuds.si  

E-Mail: karierni.center@fuds.si
Phone: (+386)5 907 34 61

Možnost individualnih posvetov glede študija 

Na individualni posvet se prijavite preko spletnega obrazca na povezavi. Prijave sprejemamo vsaj 2 delovna dneva pred želenim terminom. 

Po oddaji obrazca vas bomo kontaktirali za uskladitev termina, ter vam v primeru, da vam bolj ustreza izvedba na daljavo, poslali povezavo za srečanje.

Strategic plans and services:

The FUDŠ Career Center offers comprehensive support to students and graduates at their:

 • study
 • career path and 
 • in lifelong learning
 • to raise the proportion of students with work experience
 • to raise the activity of students in additional education
 • promote business opportunities outside the public sector
 • to connect students with the world of entrepreneurship, business and non-governmental organizations
 • Career advising (personal and via e-mail)
 • advising on studies and choosing student internships
 • workshops and trainings and co-organization of events with the SASS Alumni Club 
 • information on employment opportunities (at home and abroad)
 • encouraging students to join the SASS Tutoring System
 • enable as many contacts with employers as possible
 • organization of study visits in various organizations
 • monitoring the career path of graduates (analysis of SASS graduates)

Target Groups:

 • students through the entire study process from enrollment to employment (future students, graduates and employers)

Diplomanti FUDŠ

Karierni center FUDŠ od leta 2014 skrbi za periodično spremljanje kariernih poti diplomantov FUDŠ. Le to poteka v obliki  spletnih anket. Pridobljeni rezultati se skrbno analizirajo in služijo fakulteti pri nenehnem izboljševanju študijskega procesa in pri zagotavljanju študentom ustreznih kompetenc in s tem povečevanje njihovih možnosti zaposlovanja.

V anketah se med diplomanti po posameznih študijskih programih preverja:
 • ali diplomanti ostanejo povezavi s fakulteto tudi po zaključku študija;
 • ali nadaljujejo študij na FUDŠ ali kje drugje;
 • zaposlitev diplomantov (delovna mesta in organizacije, zahtevana stopnja izobrazbe, leto zaposlitve na sedanjem in prvem delovnem mestu);
 • koristnost pridobljenih kompetenc med študijem za opravljenje dela

Podrobnejši pregled analize anket diplomantov, pregled zaposljivosti diplomantov in ocene pridobljenih kompetenc se nahajajo v dokumentih na spodnjih povezavah.

Analizo kompetenc in zaposljivosti diplomantov ter primerjavo doseženih kompetenc in učnih izidov z načrtovanimi fakulteta običajno izvaja vsake dve leti (nazadnje je bila takšna analiza izvedena konec leta 2021).

Zadnji anketni vprašalnik je bil poslan vsem diplomantom FUDŠ, ki so zaključili študij v obdobju med 1.1.2019 in 31.12.2021. Gre za skupno 99 diplomantov na vseh treh stopnjah študija, izmed katerih je na vprašalnik odgovorilo 36 diplomantov (36,36%), in sicer:

 • 9 diplomantov programa Psihosocialna pomoč – VS;
 • 4 diplomanti programa Socialni menedžment – VS;
 • 9 diplomantov programa Uporabne družbene študije – UN;
 • 9 diplomantov magistrskega programa Medkulturni menedžment;
 • 3 diplomantov magistrskega programa Psihosocialna pomoč;
 • 2 diplomanti doktorskega programa Sociologija.

Več kot polovica diplomantov (12 diplomantov oz. 53%) na vseh treh stopnjah študija želi biti obveščenih o aktivnostih Alumni kluba in ostalih aktivnostih, ki se dogajajo na fakulteti, 9 diplomantov (33%) pa so pripravljeni postati aktivni člani Alumni kluba. Izmed vseh anketiranih diplomantov samo pet (12%) jih ne želijo sodelovati v Alumni klubu.

20 diplomantov (55%) po diplomiranju ne nadaljuje študija, 15% pa jih študij nadaljuje (42%) na FUDŠ, en (3%) pa na drugi fakulteti.

Kar 24 diplomantov (80%) na vseh treh stopnjah študija je zaposlenih, medtem ko jih 20% nima zaposlitve – od tega je dvanajst (17%) takšnih, ki od zaključka študija še niso bili zaposleni, 3% pa je takšnih, ki sicer nimajo zaposlitve, a so po zaključku študija že bili zaposleni.

Diplomanti FUDŠ pridobljene kompetence ocenjujejo kot precej pomembne (skupna povprečna ocena je 4,29) na trenutnem delovnem mestu ali pomembne za pridobitev zaposlitve, hkrati pa ocenjujejo, da so v takšni meri (skupna povprečna ocena je prav tako 4,22) kompetence pridobili na FUDŠ.

Dosežke diplomantov fakulteta spremlja tudi prek formalnih in neformalnih druženj z diplomanti v okviru Alumni kluba (srečanja, konference, podelitev diplomskih listin ipd.)

Dosežke diplomantov fakulteta spremlja tudi prek formalnih in neformalnih druženj z diplomanti v okviru Alumni kluba (srečanja, konference, podelitev diplomskih listin ipd.)