National Projects

Development of emotional and social intelligence through play and art

Financier: ESF, MESS, Public Scholarship, Development, Disability and Maintanance Fund of the Republic of Slovenia

Period: 2020

Projects
»On the creative path to knowledge 2020, 3rd opening«

A sense of security in old age

Financier: ESF, MESS, Public Scholarship, Development, Disability and Maintanance Fund of the Republic of Slovenia

Period: 2020

“Analysis of the effectiveness of innovative and flexible forms of learning in different cultural environments”, which is carried out within the JR Shorter and longer visits of foreign experts and higher education teachers at Slovenian higher education institutions 2019-2022

Financier: ESF, Ministry of Education, Science and Sport

Period: 2019 – 2022

Promoting social and environmental sustainability

Promoting social and environmental sustainability: Research and anticipation of responsible action in Slovenia (Project J5-1788)

 

Financier: Slovenian Research Agency

Period: 2020

Finished SASS national projects (in Slovene) :

FinancierProject’s title (in Slovene)Period 
ESF, MESS, Public Scholarship, Development, Disability and Maintanance Fund of the Republic of Slovenia

Projekti ŠIPK -»Študentski inovativni projekt za družbeno korist, 2016-2020, 2. odpiranje«:

Začne se v družini

Zasnova programa in priprava strokovnega priročnika: trening socialnih veščin za osebe s težavami v duševnem zdravju

2019
ESF, MESS, Public Scholarship, Development, Disability and Maintanance Fund of the Republic of Slovenia

Projekti »Po kreativni poti do znanja 2017 – 2020, 2. odpiranje«:

Otresi stres – s tehniko TRE do manj stresa – OST

Ribolovni turizem v Sloveniji na rekah in jezerih: Postavitev temeljev za razvoj ribolovnega turizma v Zahodni Sloveniji na rekah in jezerih – RibTurSlo

Vsebinska zasnova mobilne aplikacije za otroke ločenih staršev – MOBAP LOST

2019
ESF, MESS, Public Scholarship, Development, Disability and Maintanance Fund of the Republic of Slovenia

Projekt ŠIPK -»Študentski inovativni projekt za družbeno korist za študijsko leto 2017/2018«

Naslov projekta: »Zasnova programa trening socialnih veščin za osebe s težavami v duševnem zdravju«

2018
ESF, MESS, Public Scholarship, Development, Disability and Maintanance Fund of the Republic of Slovenia

Projekti »Po kreativni poti do znanja 2017 – 2020, 1. odpiranje«:

Postavitev izhodišč za razvoj turizma za starejše in gibalno ovirane osebe

Vizualna komunikacija za izboljšanje uporabniške izkušnje mladih

Nacionalno osveščanje o spoprijemanju z depresijo

Vsebinska zasnova mobilne aplikacije za otroke ločenih staršev

2018
Ministry of CultureEvalvacija rednega letnega javnega programskega razpisa za sofinanciranje medijskih vsebin v letu 20172018
ESF,MESSPovezovanje globalnih in lokalnih družbenih izzivov z uporabo inovativnih metod učenja in novih tehnologij, JR Mobilnost slovenskih visokošolskih učiteljev v letih 2017 in 20182017 – 2018
ESF, MESS, Public Scholarship, Development, Disability and Maintanance Fund of the Republic of Slovenia

Študentski inovativni projekti za družbeno korist 2016–2018:

Spletno svetovanje študentom v stiskah

2017
Municipality of TolminRaziskava o vplivu festivalskega turizma v Občini Tolmin2017
Radio 1Analiza vprašalnika na temo dojemanja Koroškega radia2017
Ministry of CultureEvalvacija rednega letnega javnega programskega razpisa za sofinanciranje medijskih vsebin v letu 20162017
MESSSofinanciranje doktorskega študija – generacija 20162016-2019
MESSIzboljšanje procesa internacionalizacije slovenskega visokega šolstva2016-2017
Youth Center Nova GoricaAnaliza rezultatov ankete o mladinskih dejavnostih in programi v Mestni občini Nova Gorica2016
Library Franceta BevkaZadovoljstvo uporabnikov knjižničnih storitev2016
Supreme court RSMerjenje zadovoljstva različnih javnosti s sodstvom2015-2016
Ministry of CultureAnaliza medijskega prostora v Republiki Sloveniji2015
MESSUNESCO program MOST2015-2019
ESP, Public Scholarship, Development, Disability and Maintanance Fund of the Republic of Slovenia

Po kreativni poti do znanja 1. odpiranje: 11047-16/2014:

Spletna komunikacijska orodja v proizvodni tehnologiji

Dokumetacijski sistemi za varovanje intelektualne lastnine

Procesni simulator za ključne spodbujevalne tehnologije

2014