Lecturers and Assistants

mag. Barbara Kobal Tomc

Lecturer at subjects: In academic year  2018/19 lecturing at subjects “Sociologija socialne politike”.

Cooperation:  Assistant

Contact hours: By agreement

E-mail: [email protected]

Research field: political Sociology, evalvations

Additional links:  http://izumbib.izum.si/bibliografije/Y20150206142643-22130.html

Curriculum Vitae: * in Slovene

Barbara Kobal Tomc je diplomirala iz sociologije – smer kadrovski menedžment in magistrirala iz sociologije – smer menedžment neprofitnih organizacij na Fakulteti za družbene vede Univerze v Ljubljani. Je direktorica Inštituta Republike Slovenije za socialno varstvo, kjer se je leta 2001 zaposlila kot raziskovalka. Ukvarja se z raziskovanjem na področju socialnega, družinskega in invalidskega varstva, s poudarkom na evalvacijskih študijah. V raziskovalnih projektih se povezuje z domačimi in tujimi inštitucijami, najtesneje pa zadnja leta sodeluje z Urbanističnim inštitutom Republike Slovenije, Inštitutom Republike Slovenije za rehabilitacijo in Fakulteto za socialno delo Univerze v Ljubljani. Za različne strokovne javnosti izvaja predavanja s področja socialne politike in je nosilka dveh predmetov na Fakulteti za psihoterapevtsko znanost Sigmunda Freuda.