Lecturers and Assistants

Dr. Silvo Koželj

Lecturer

Silvo Koželj

Cooperation:  Lecturer

Contact hours: By agreement

E-mail: [email protected]

Research field: /

Lecturer at subjects: /

Additional links: /

Curriculum Vitae: *in Slovene

  • doktor psihologije,
  • integrativni psihoterapevt,
  • učni terapevt na Inštitutu za integrativno psihoterapijo,
  • predsednik sekcije za Športno gibalno psihoterapijo v društvu SINTA,
  • član častnega razsodišča Slovenskega združenja psihoterapevtov in svetovalcev,
  • član Mednarodne zveze za integrativno psihoterapijo IIPA,
  • kot asistent na Univerzi v Kopru, FAMNIT, oddelek za biopsihologijo,
  • predavatelj na FUDŠ za področje psihoterapije,
  • direktor Inštituta za socialno psihologijo,
  • pri svojem delu uporablja tudi napredne metode dela kot je npr. EMDR, prav tako pa razvija lastno metodo dela, kjer povezuje telesno gibalni aspekt človekovega delovanja z njegovim psihičnim mehanizmom.