Lecturers and Assistants

Dr. Janez Kolar

Lecturer

Cooperation:  Assistent

Contact hours: By agreement

E-mail: janez.kolar@fuds.si

Phone: /

Research field: Creativity Management and Innovative Management, Entrepreneurship and Technology Transfer, Vision Setting and Success of People and Organizations, Human Capital Management, Competency Development, HRM

Additional links:  /

Lecturer at subjects:
1st-cycle undergraduate study – Communication practicum, Relations with decision-makers, Negotiation and lobbying techniques
2nd-cycle master’s study – Marketing Communication

Curriculum Vitae: * in Slovene

Janez Kolar (1968) na svoji življenjski poti kombinira in nadgrajuje tehnična predznanja (Univerzitetna diploma na katedri za Eneregetiko in procesno strojništvo Fakultete za strojništo v Ljubljani: Diplomsko delo: “Matematični model rotametra”; Mentor prof., dr. Ivo Bajsić) ter raznovrstne domače in mednarodne izkušnje ter (spo)znanja o gospodarstvu (Magistrski študij Podjetništva na Ekjonomski fakulteti v Ljubljani: Magistrsko delo: “Uvajanje procesa primerjave z boljšimi praksami /Benchmarking/ v indrustrijsko podjetje”; Mentor prof., dr. Aleš Vahčič) s sociološkimi tematikami (absolvent doktorskega študija sociologije na FUDŠ: Predvidena tema doktorske disertacije: “Družbeni okvirji difuzije tehnologije; Primer podonavske regije”; Mentor: prof. dr. Borut Rončević).

Medtem ko je bil leta 1993 najmlajši svetovalec za podjetništvo z državno licenco, že preko četrt stoletja kot predavatelj, trainer in coach  sodeluje z mnogimi podjetji in na številnih ustanovah doma in v tujini, svojo pot pa je začel ravno v Novi gorici, kjer je tudi prvič javno spregovoril.

Poleg podjetniških in pedagoško-andragoških  izkušenj  je deloval tudi v nekaterih najboljših podjetjih na svetu na svojem področjum kot npr.: Matsushita Industrial Corporation (Panasonic), DHL Express International, Volvo Trucks in L’Oreal, dobrih pet let pa je tesno sodeloval tudi s softverskim velikanom SAP; 

Domače izkušnje: Gea College, d.d., Podjetniški center Ljubljana (zdaj TPL), Slovenska filharmonija in Aerodrom Ljubljana, 

Kot član nadzrnih svetov je deloval v družbah Iskra Emeco d.d. in Kontrola zračnega prometa Slovenije d.o.o., medtem ko je na drugi strani, torej kot član uprave, zadolžen za varnost, IKT in HRM ter namestnik direktorja deloval v delniški družbi Aerodrom Ljubljana.