Lecturers and Assistants

Dr. Frane Adam

professor

Frane Adam

Cooperation:  Lecturer

Contact hours: By agreement

E-mail: [email protected]

Phone: /

Research field: Elites and democracy, social capital, knowledge transfer, innovation ability, social and academic entrepreneurship, meritocracy

Lecturer at subjects:
3rd-cycle doctoral study –Methods of Triangulation

Additional links:  /

Curriculum vitae (in Slovene):

Po diplomi iz filozofije in primerjalne književnosti na Filozofski fakulteti v Ljubljani (1947) doktoriral iz sociologije na Filozofski fakulteti Univerze v Zagrebu (1981). Delal je kot
raziskovalec na tedanjem Inštitutu za sociologijo, nekaj časa tudi v industriji. Od leta 1991 do konca 2015 je bil zaposlen na FDV kot predavatelj in raziskovalec, trenutno pa je ustanovni član in direktor zasebnega, neprofitnega zavoda – Inštituta za razvojne in strateške analize (IRSA) ter vodja Raziskovalnega centra. Bil je predsednik Sociološkega društva Slovenije ter član Znanstvenega sveta ARRS. V svoji karieri je bil (ko) mentor 15 doktorskim kandidatom ter 6 mladim raziskovalcem, v zadnjih petih letih pa so pod njegovim mentorstvom doktorski študij zaključili štirje doktoranti, trenutno je komentor pri enem doktoratu. Njegov raziskovalni interes je na stičišču politične in ekonomske sociologije ter družbenih študij znanosti in tehnologije. Usmerjen je v dva tematska sklopa. Po eni strani v primerjalne študije elit in demokracije, po drugi pa na teorije in kazalnike razvojne uspešnosti, kot tudi na vpliv socialnega kapitala na prenos znanja in inovacijsko sposobnost. V tej zvezi proučuje socialno in akademsko podjetništvo. V epistemološkem in metodološkem pogledu je zastopnik postpozitivistične paradigme, ki ga je ob kvalitativnem raziskovanju (med prvimi v Sloveniji in bivši Jugoslaviji) razvijal in udejanjal v različnih domačih in mednarodnih raziskavah. Je (so)avtor več kot 300 objav (všteta so tudi raziskovalna poročila in poljudni članki) v domačih in mednarodnih monografijah in revijah. Večina njegovih znanstvenih člankov je objavljenih v mednarodnih (recenziranih) revijah, ki so vključene v Web of Science ali Scopus bazo. V letu 2011 je bil Humboldtov štipendist, v okviru štipendije pa je tri mesece prebil kot gostujoči raziskovalec in predavatelj na dveh nemških univerzah – Freie Universitaet Berlin in Zeppelin University v Fridrichshafnu. Leta 2012 je bil dobitnik nacionalnega Zoisovega priznanja za raziskovalne dosežke v družboslovju in humanistiki. Za leto 2019 je prejemnik raziskovalne štipendije A- v. Humboldt-Stiftung na Univerzi Heidelberg v Nemčiji.