Lecturers and Assistants

Evija Evelin Zavrl

Evija Evelin Zavrl

Lecturer at subjects: In academic year  2018/19 lecturing at subjects “Splošna psihologija 1 (VŠ), Teoretične osnove izbranega psihoterapevtskega pristopa 1 (MAG), Praksa 1 (MAG), Praksa 2 (MAG), Praksa 3 (MAG), Praksa 4 (MAG), Teoretične osnove izbranega psihoterapevtskega pristopa 2 (MAG), Metode izbranega psihoterapevtskega pristopa 2 (MAG), Izbirni predmet 2 – Nasilje in psihoterapija (MAG)”.

Cooperation:  Assistant

Contact hours: By agreement

E-mail: [email protected]

Research field: 

Additional links:  

Curriculum Vitae: * in Slovene

Evija Evelin Zavrl je v letu 2011 je diplomirala iz Družboslovne informatike na Fakulteti za družbene vede v Ljubljani. Leta 2012 se je ponovno vpisala na študij 1. bolonjske stopnje na Fakulteti za uporabne poslovne in družbene študije v Mariboru, smer Marketing ter zaključila dva letnika programa.

Neformalno znanje s področja pozitivne psihologije si je pridobila z izobraževanjem iz Nevrolingvističnega programiranja in postala Licenciran in certificiran Praktik Nevrolingvističnega programiranja po sistemu ustanovitelja Dr. Richarda Bandlerja ter NLP, Business ter Life coach.

Pridobila je tudi certifikat iz zakona privlačnosti, terapije smeha ter druge certifikate na področju osebne ter poslovne rasti. V okviru Društva za preventivno delo je pridobila naziv Inštruktor Mladinskih delavnic ter eno šolsko leto kot prostovoljka v osnovnih šolah izvajala delavnice za osebno rast.

Kot prostovoljka je delavnice za osebno rast izvajala tudi na Društvu Vita za pomoč po nezgodni poškodbi glave. Na inštitutu za integrativno psihoterapijo in svetovanje se je udeležila tečaja celostnega obvladovanja stresa, temelječega na principu Mindfulness-a.

Konec leta 2017 je izdala svojo laično knjigo, temelječo na pridobljenih znanjih osebne rasti ter lastnih izkušnjah. V študijskem letu 2017/2018 je zaključila magistrski študij Psihosocialne pomoči po kognitivno vedenjskem pristopu na Fakulteti za uporabne družbene študije v Novi Gorici, z magistrsko nalogo ´Vpliv psihosocialnih dejavnikov na odločitev za oskrbo duševnega zdravja`.

Leta 2018 se je zaposlila na Zavod-u KNOF so.p. kot strokovni sodelavec na projektu Socialna aktivacija, kjer izvaja osebna svetovanja, skupinske coaching-e, psihosocialne delavnice ter druge dejavnosti za udeležence programa.