Lecturers and Assistants

dr. Mateja Černič

Mateja Černič

Lecturer at subjects: In academic year  2018/19 assisting at subjects “Kvalitativna analiza, Kvalitativno raziskovanje v družbenih vedah, Kvalitativno raziskovanje v družboslovju, Metode kvalitativne analize, Kvalitativna metodologija, Raziskovalni praktikum, Raziskovalni seminar, Metode raziskovanja,Uvod v raziskovanje, Uvod v raziskovalne metode, Družboslovna raziskovalna metodologija, Sodobne družbene teorije, Sociologija socialne politike, Družbena teorija.”.

Cooperation:  Assistant

Contact hours: By agreement

E-mail: mateja.cernic@fuds.si

Research field: Power in Society, Control, Ideologies, discussions in the medicine field and everyday life.

Additional links:  www.ideoloski-konstrukti.com / https://www.ideologicalconstructsofvaccination.com/

Curriculum vitae: * In Slovene

Mateja Černič je leta 2006 diplomirala iz sociologije na Fakulteti za družbene vede v Ljubljani z diplomsko nalogo »Vzpon (turbo)-kapitalizma«.

Od leta 2010 naprej je kot asistentka vključena v izvajanje pedagoškega procesa na Fakulteti za uporabne družbene študije v Novi gorici ter na Fakulteti za informacijske študije v Novem mestu. Njena pedagoška obveznost v prvi vrsti zajema izvedbo vaj pri predmetih Družbene teorije na dodiplomski in podiplomski ravni.  V letu 2011/2012 je opravljala asistentsko delo tudi pri predmetu Struktura slovenske družbe ter pri metodološkem predmetu Družboslovna raziskovalna metodologija. V letu 2014/2015 opravlja asistentsko delo tudi pri predmetih Sociologija socialne politike, Menedžment sprememb in Upravljanje sprememb.

V letu 2012 je bila zaposlena kot koordinator projekta Evropskega socialnega slada na Univerzitetnem in raziskovalnem središču Novo mesto.

Leta 2014 je doktorirala na Fakulteti za uporabne družbene študije, na temo “Ideološki konstrukti cepljenja”.

Raziskovalno se ukvarja predvsem s tematiko družbene moči, nadzora, ideologij in diskurzov na področju medicine in vsakdanjega življenja.