COM-IN

Program: Erasmus +,
Key action: KA220 – VET – KA220-VET – Cooperation partnerships in vocational education and training

Project duration: 30 months
Project start: 1. 1. 2022
Project end: 30. 6. 2024

Partnership:

 • Fakulteta za uporabne družbene študije Nova Gorica, (SLO)
 • Ustanova Fundacija BiT Planota so.p. (SLO),
 • ŠENTPRIMA – Zavod za rehabilitacijo in Izobraževanje (SLO),
 • Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje(SLO),
 • Istituto regionale per’l educazione e gli studi cooperativi – IRECOOP Veneto (I),

 

 • Veneto Lavoro (I),
 • SOFORM SCARL (I),
 • Pôle emploi Auvergne-Rhône-Alpes (F)
 • Association EDIAS (F)
 • ENSIE, pridruženi partner (B)

Project description:

The project starts in recognizing that counsellors, working in employment offices, vocational and training organizations, NGOs, municipalities and other organizations, dealing with working and social integration, have lack of competences for working integration of difficult-to-employ people (DTE). Lack in methods for counselling and employers at placing of DTE in the working process.

Project main goals:

 1. To empower counsellors in employment offices, vocational and training organizations, NGOs and local communities for better use of methods and approaches for working integration of DTE.
 2. To promote exchange of experiences and good practices among counsellors, coming from different organizations in the area of working and social integration of DTE.
 3. To empower a “community coordinator” to coordinate community activities – measures for social and working integration of DTE. “Community coordinator” will better coordinate activities of counsellors in the process of working integration of DTE in local community
 4. To improve collaboration and networking among different organizations in the process of working and social integration of DTE.
 5. To prepare programme for integration of prepared training programs and methodology into curriculum of VET and other organizations, operating in the area of working and social integration of DTE.
 6. To prepare methodologies for identification and certification of informally acquired knowledge for new professional profile – “Counsellor for DTE”.

Activities:

The project partnership will prepare a training programme for “counsellor for Difficult to employ”, Training programme for “community coordinator for difficult-to-employ people”.

News (slovenian language):

Competence model for the counsellor for difficult-to-employ people

Project partners of the COM-IN project have finished the first project result named “Competence model for the counsellor for difficult-to-employ people (DTE)” (R1).

In order to prepare the competence model we implemented 5 focus groups in project regions (Slovenia, Italy and France). Focus group participants were counsellors from different organizations, which invest most of their working time to help people with various types of impairments and difficult-to employ people. Counsellors demonstrated great interest in cooperation, as such widely used competence model does not exist yet.

Counsellors’ collaboration and enthusiasm provided us with a basis for further preparation of the model. All of the partners participated with great interest at developing the model.

The model is complex, as it takes into account different competences that need counsellors for working with difficult to employ persons: technical competences, know-how competences and know-being competences. Each competence is also described with specific situations, in which it is manifested.

The model follows the real working process, since the counsellor working with DTE must be an expert, have to know specific tools and techniques and be motivated to work with disadvantaged groups.

The competence model represents the groundwork for preparation of the second project result “Training programme for counsellor for difficult-to-employ people” (R2) which is being prepared by the partnership and will be tested in January 2023. The training programme will aim to give (young) professionals the skills needed to reach the listed competences identified and listed in the “Competence model for the counsellor for difficult-to-employ people (DTE)”.

V juniju je v mestu Pordenone v Italiji potekal prvi mednarodni partnerski sestanek projekta COM-IN. Partnerji, ki skupaj delamo že od januarja, smo se prvič srečali v živo in zelo uspešno nadaljevali z delom na projektu in načrtovali bodoče aktivnosti. Formalno srečanje smo povezali še z obiskom kooperative FUTURA, ki zaposluje težje zaposljive osebe ter cooperative SOFORM, ki je med drugim projektni partner.

 

V okviru projekta COM IN smo organizirali dve delavnici, ki sta potekali v Novi Gorici in Ljubljani. Cilj projekta je prispevati k opolnomočenju svetovalcev v zavodih za zaposlovanje, poklicnih in izobraževalnih organizacijah, nevladnih organizacijah in lokalnih skupnostih za boljšo uporabo metod in pristopov za delovno integracijo težje zaposljivih oseb. Namen delavnic je bil pregled kompetenčnega modela, ki predstavlja pregled kompetenc, ki bi jih naj svetovalec, ki dela s težje zaposljivimi obvladal za uspešno izvajanje dela. Na delavnici smo zbrali strokovnjake, ki delajo s težje zaposljivimi osebami in smo skupaj zelo uspešno pregledali in prevetrili zbrane kompetence. Delavnic se je udeležilo skupno 18 udeležencev, ki so predstavljali zelo raznolike organizacije in vnesli raznolike poglede. Kompetenčni model, ki smo ga v preteklih mesecih sestavili projektni partnerji je dobil predloge za izboljšave, a že sam osnutek je bil s strani udeležencev zelo dobro sprejet. Partnerji projekta COM-IN nadaljujemo z delom, da bo končni kompetenčni model na voljo že do konca poletja.

Projektni partnerji v projektu COM-IN so se srečali na prvi delavnici za pripravo Kompetenčnega modela za svetovalca za težje zaposljive osebe (TZO). Dogovorili smo se o nadaljnjih korakih za izvedbo te aktivnosti.
Nekateri partnerji so opozorili na zahtevnost dela svetovalcev za TZO, saj gre za delo z ljudmi, ki se soočajo z različnimi vrstami oviranosti in potrebujejo raznovrstne pomoči za njihovo premagovanje.

Projektni partnerji, ki sodelujejo v projektu COM-IN, so med 25. do 26. januarjem 2022 izvedli 1. srečanje upravnega odbora in ekipe za vodenje projekta.
Na srečanju so se predstavili partnerji projekta, predstavljeni so bili cilji, aktivnosti in ključni rezultati ter medsebojne zaveze partnerstva za uspešno izvedbo projekta.
Partnerji so izpostavili povezanost projekta poslanstvom sodelujočih organizacij ter izrazili navdušenje za uspešno izvedbo projekta. Podali so konkretne predloge za izvedbo aktivnosti.

Galerija dogajanja na projektu COM-IN: