Lecturers and Assistants

assist. prof. Lea Prijon

Lea Prijon

Lecturer at subjects: In academic year  2018/19 lecturing at subjects “Ekonomska in poslovna kultura, Dinamika sodobne družbe, Evropske integracije in Razvoj slovenske družbe”.

Cooperation:  Lecturer

Contact hours: By agreement

E-mail:  lea.prijon@fuds.si

Research field: *in Slovene Slovenski ekonomski procesi med tranzicijo in danes, družbeno-ekonomske razmere v primerjalnih perspektivah, ekonomske in poslovne elite.

Additional links:  

Curriculum Vitae: * in Slovene

Leta 2008 je diplomirala iz kulturologije na Fakulteti za družbene vede v Ljubljani in se istega leta zaposlila na Fakulteti za uporabne družbene študije v Novi Gorici kot asistentka. Od leta 2009 do 2013 je bila mlada raziskovalka iz gospodarstva in doktorska študentka. Med študijem in delom je 3 mesece delovala kot raziskovalka na Fakulteti za družbene vede v Trnavi, Slovaška (Univerza Sv. Cirila in Metoda, Trnava). V sklopu fakultetnih revij je članica uredniškega odbora pri reviji Societas Et Iurisprudentia (Pravna fakulteta, Univerza v Trnavi).

Maja 2013 je doktorirala iz sociologije s temo doktorske disertacije: ”Kulturni profil poslovno-menedžerske elite”. V disertaciji se je ukvarjala z analizo makro in mikro socio-kulturnih in družbeno-ekonomskih dejavnikov/pogojev za nastanek poslovno-menedžerske elite in njenim kulturnim profilom ter vlogo v družbi. Disertacija je zasnovana kot komparativna analiza poslovno-menendžerske elite v Sloveniji, Združenih državah Amerike in Rusiji.